Trưởng phòng Chương trình

Trưởng phòng Chương trình

Địa chỉ: Hà Nội

Hạn chót: 30/06/2021

Trưởng phòng Chương trình chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý và giám sát tất cả các hoạt động chương trình và hoạt động đánh giá, giám sát và học hỏi của ChildFund Việt Nam, với mục tiêu chung là cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ em Việt Nam. Trưởng phòng Chương trình sẽ tập trung đảm bảo chất lượng chương trình và đảm bảo sự phù hợp với các hướng dẫn của mảng liên quan cũng như thực hành tốt nhất. Vị trí này cũng là một thành viên của Ban Điều hành Cấp cao và sẽ đóng góp tích cực cho việc chỉ đạo và điều phối Văn phòng Quốc gia.

TOR

APPLY HERE

Recent Job

Individual National Consultant

Hanoi or Ho Chi Minh
Deadline: 08/08/2021

Provincial Experts

Lam Dong
Deadline: 05/08/2021

Individual Consultant

Hanoi
Deadline: 01/08/2021

Trợ Lý Hành Chính

Hanoi
Deadline: 06/08/2021

Trợ Lý Dự Án

Hanoi
Deadline: 10/08/2021

Plastic Communications Officer

Hanoi or Ho Chi Minh
Deadline: 04/08/2021

Project Accountant

Hanoi
Deadline: 09/08/2021