Tư vấn Đánh giá cuối kỳ Dự án Y tế

ChildFund Vietnam tuyển dụng tư vấn/nhóm tư vấn thực hiện đánh giá cuối kỳ cho Dự án “Cha mẹ hiểu biết, con khỏe mạnh” tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ: Bắc Kạn

Hạn chót: 05/05/2021

Mô tả công việc và cách thức apply tại ĐÂY.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email recruitment.VN@childfund.org.vn

Candidates have to confirm having received the recruitment information through the recruiting channel NGO Recruitment in the application letter for this position

Recent Job

Development worker

Bien Hoa
Deadline: 02/06/2021

Development worker

Long An
Deadline: 25/05/2021

Safe Back to School Project Manager (Generalist)

London or any existing Save the Children office location
Deadline: 28/05/2021

Local Agency

Hanoi
Deadline: 21/05/2021

Procurement Officer

Hanoi
Deadline: 21/05/2021

Consultancy Service

Thua Thien Hue, Quang Nam and Binh Dinh
Deadline: 20/05/2021

Printing Supplier

Lam Dong, Vietnam
Deadline: 14/05/2021

Consultancy

Vietnam
Deadline: 20/05/2021

Survey Consultant Expert

DA NANG AND OTHER CITIES IN CENTRAL VIETNAM
Deadline: 12/05/2021

Technical Officer

Hanoi
Deadline: 21/05/2021

Survey Officer

Hanoi
Deadline: 31/05/2021

International Consultant to Develop Training Materials

Quang Nam, Binh Dinh, Hue and Da Nang
Deadline: 08/05/2021

Project Technical Officer

Ho Chi Minh
Deadline: 26/05/2021

Research Coordinator

Ho Chi Minh City
Deadline: 31/05/2021

HIV Program M&E Officer

Hanoi/Ho Chi Minh City
Deadline: 31/05/2021

Provincial Project Managers

Viet Nam
Deadline: 18/05/2021

Specialist

Hanoi
Deadline: 10/05/2021