Tư vấn Thiết kế Ứng dụng Web và Di động

Ra đời năm 1945, CARE là tổ chức nhân đạo hàng đầu chống đói nghèo toàn cầu và cứu trợ khẩn cấp. Có mặt ở 100 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, CARE đặc biệt chú trọng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái nghèo bởi khi có được nguồn lực phù hợp, họ sẽ có sức mạnh đưa cả gia đình và cộng đồng thoát khỏi đói nghèo. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.care-international.org. CARE Quốc tế tại Việt Nam (CVN) là một tổ chức sáng tạo và năng động đã hợp tác cùng các tổ chức quốc tế và Việt Nam từ năm 1989 trong hơn 300 dự án. Chúng tôi nhận thấy chìa khóa dẫn đến phát triển công bằng nằm ở việc giải quyết những nguyên nhân gốc rễ, mang tính cấu trúc của đói nghèo và bất công đang khiến một số nhóm trong xã hội bị tổn thương và đẩy ra ngoài lề. Mục tiêu chương trình dài hạn của chúng tôi ở Việt Nam là Phụ nữ Dân tộc Thiểu số ở vùng xa xôi và Nhóm Dân số dễ bị tổn thương về mặt xã hội ở đô thị được hưởng lợi công bằng từ tiến trình phát triển của đất nước, có khả năng thích ứng với hoàn cảnh biến động và có tiếng nói chính đáng.

1.1 Thông tin về Dự án FBF do Chính phủ Ireland tài trợ Dự án “FBF – Tiến về phía trước: Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị” (gọi tắt là Dự án FBF) của Chính phủ Ireland được thực hiện trên địa bàn 3 huyện thuộc 2 tỉnh Hoà Bình (Đà Bắc) và Quảng Trị (Đakrông, Hướng Hoá) với đơn vị thực hiện là liên minh các tổ chức bao gồm PLAN International Việt Nam, CARE Quốc tế tại Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu sáng kiến cộng đồng (RIC). Dự án có mục tiêu thực hiện các can thiệp, hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, vị thế để cải thiện khả năng tiếp cận sinh kế và các dịch vụ cơ bản, qua đó giảm bớt tình trạng dễ tổn thương của các cộng đồng dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương nhất tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, Đakrông, Hướng Hoá tỉnh Quảng Trị”. Các kết quả chính của dự án
  1. Kết quả 1: Các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là phụ nữ và người khuyết tật, được nâng cao năng lực, vị thế để tham gia vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
  2. Kết quả 2: Các cộng đồng mà dự án hướng đến, đặc biệt là các nhóm người khuyết tật tại các xã dự án thuộc huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, huyện Đak Rông, Hướng Hoá, tỉnh Quảng trị, có khả năng chống chịu với các rủi ro khí hậu và thiên tai
  3. Kết quả 3: Các nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương nhất, bao gồm phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật và phụ nữ dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu và thiên tai, được nâng cao quyền năng kinh tế.
  4. Kết quả 4: Thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác và chia sẻ, học hỏi giữa các đối tác nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG – DTTS&MN), giai đoạn 2021-2025 và các chính sách liên quan.
-------------------
  • Công việc: Tư vấn cung cấp dịch vụ thiết kế phần mềm Web và ứng dụng Di động
  • Dự án: FBF – Tiến về phía trước: Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị - viết tắt là FBF
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Thời gian: Dự kiến từ tháng 1/8/2022 đến tháng 31/12/2022 cho giai đoạn thử nghiệm và đến trước 30/4/2023 cho giai đoạn hoàn thiện.
  • Báo cáo cho: Quản lý dự án FBF, Cố vấn về Chính sách và quản trị nhà nước của tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam và đối tác Dự án.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHI TIẾT VÀ CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN: TẠI ĐÂY

HẠN CHÓT ỨNG TUYỂN: 19/7/2022

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network

Recent Job

Associate Program Manager (FIT)

Ho Chi Minh
Deadline: 31/08/2022

Executive Director (CHANGE)

Ho Chi Minh
Deadline: 31/10/2022

Operations Officer (CHANGE)

Ho Chi Minh
Deadline: 30/09/2022

HR Officer

Ha Noi
Deadline: 31/08/2022

Program Support Officer

Ha Noi
Deadline: 12/08/2022

HR Coordinator

Hanoi
Deadline: 15/08/2022