Tuyển chuyên gia tư vấn thiết kế hình thức cho cẩm nang tư vấn pháp luật

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tuyển chuyên gia xây dựng cẩm nang tư vấn

 

1.Giới thiệu

Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị Quyền Trẻ Em” do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ triển khai giai đoạn mới từ năm 2019-2021. Mục tiêu chung của Dự án nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ xã hội và nhân viên các tổ chức xã hội (TCXH) về quản trị quyền trẻ em (QTE). Một trong những kết quả đầu ra của Dự án là “ Các tổ chức dân sự xã hội được tổ chức/tập hợp lại nhằm thực hiện việc bảo vệ quyền của Trẻ, đồng thời chủ động tổ chức, tham gia các diễn đàn/đối thoại với các cơ quan chức năng ở các cấp khác nhau nhằm các giải quyết các vấn đề liên quan đến đảm bảo quyền của trẻ”.

Với nguồn hỗ trợ của SCI, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam mong muốn xây dựng cuốn cẩm nang tư vấn theo hình thức phân tích tình huống về một số trường hợp phổ biến liên quan tới vi phạm quyền trẻ em mà nhiều người quan tâm, muốn tư vấn để có cách thức xử lý phù hợp. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hỗ trợ cho các cơ sở Hội tại địa phương, các tổ chức xã hội cũng như những tình nguyện viên, người làm công tác trẻ em có thể tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho trẻ em và gia đình trẻ ở địa phương nhằm bảo vệ quyền của trẻ, tập trung vào nhóm quyền được bảo vệ và quyền được sống còn của trẻ em theo quy định của pháp luật.

2.Mục tiêu, đối tượng tiếp cận cẩm nang:

2.1. Mục tiêu:

– Cung cấp thông tin về một số quy định pháp luật Việt Nam liên quan tới nhóm quyền được bảo vệ và quyền sống còn của trẻ em và các chế tài xử lý khi xảy ra vi phạm quyền.

– Hướng dẫn cách thức/quy trình/chế tài xử lý thông qua một số trường hợp cụ thể

– Nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền sống còn và quyền được bảo vệ của trẻ em

2.2. Đối tượng tiếp cận tài liệu (thông qua bản in và ebook):

 Cơ sở Hội của VACR tại địa phương

 Các tổ chức xã hội khác làm về trẻ em

 Các tình nguyện viên, người làm công tác trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc trẻ, giáo viên

3.    Thời gian: 

Thực hiện trong tháng 12/2020

4.    Vai trò và trách nhiệm của chuyên gia

–     Nghiên cứu nội dung các tình huống từ bản viết của cẩm nang để phân loại, sắp xếp hợp lý thông tin theo đúng quy trình diễn biến của quy trình xử lý tình huống đưa.

–     Ảnh hóa (visualize) các nội dung về tình huống, quy trình xử lý tình huống, các văn bản pháp luật liên quan từ dạng văn bản (text) thành đồ họa, đảm bảo nội dung đẹp nhưng vẫn đầy đủ thông tin, chính xác.

–     Trang thiết kế có thể kết hợp giữa infographic, 2D/3D flat

–     Hoàn thiện cẩm nang sau khi nhận được góp ý của Hội BVQTEVN và SCI.

–     Sản phẩm đầu ra: bản thiết kế in đầy đủ dưới dạng file .INDD, file vector, fill hình bitmap, nhúng (embed)/ liên kết (link) (nếu có). Toàn bộ sẽ được nén vào file .RAR và xuất sang file .PDF để theo dõi.

5.    Yêu cầu đối với chuyên gia

–       Có kinh nghiệm thiết kế tài liệu truyền thông/tài liệu tham khảo đặc biệt ưu tiên đã thiết kế tài liệu liên quan tới trẻ em.

–       Có tính sáng tạo trong xây dựng/thiết kế các hình ảnh phù hợp với các tình huống cụ thể được đưa ra (đánh giá dựa trên sản phẩm tham khảo gửi kèm).

–       Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xã hội trong xây dựng các tài liệu truyền thông/tài liệu tham khảo.

6.    Phí chuyên gia và hình thức thanh toán:

–     Phí tư vấn: Thỏa thuận

–     Việc thanh toán sẽ được thực hiện một lần bằng phương thức chuyển khoản sau khi công việc được hoàn thành và được VACR nghiệm thu.

7.    Liên hệ:  

–     Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về Nguyễn Phúc Tuấn Anh, địa chỉ email: tuyendung.vacr@gmail.com, trước ngày 15/12/2020.

–     Hồ sơ gồm: CV, một số sản phẩm đã thiết kế.

Candidates have to confirm having received the recruitment information through the recruiting channel NGO Recruitment in the application letter for this position

Recent Job

Community Engagement Officer

Ho Chi Minh
Deadline: 09/02/2021

Construction Consultancy Services

Thừa Thiên Huế
Deadline: 22/01/2021

Lead Writer

Hà Nội
Deadline: 23/01/2021

Psychologist

Hanoi
Deadline: 03/02/2021

Tư vấn Xây dựng Tài liệu

Hà Nội và Cao Bằng
Deadline: 24/01/2021

Consultant

Deadline: 25/01/2021

Consultancy Services

Home-based
Deadline: 09/02/2021

Internship

Hanoi, Vietnam
Deadline: 25/01/2021

Intern

Frankfurt, Germany
Deadline: 31/01/2021