Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Phim Hoạt Hình

1.Giới thiệu

Dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về quản trị Quyền Trẻ Em” do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế tại Việt Nam (SCI) tài trợ triển khai giai đoạn mới từ năm 2019-2021. Mục tiêu chung của Dự án nhằm nâng cao năng lực cho các cán bộ xã hội và nhân viên các tổ chức xã hội (TCXH) về quản trị quyền trẻ em (QTE). Một trong những kết quả đầu ra của Dự án là “ Các tổ chức dân sự xã hội được tổ chức/tập hợp lại nhằm thực hiện việc bảo vệ quyền của Trẻ, đồng thời chủ động tổ chức, tham gia các diễn đàn/đối thoại với các cơ quan chức năng ở các cấp khác nhau nhằm các giải quyết các vấn đề liên quan đến đảm bảo quyền của trẻ”.

Với nguồn hỗ trợ của SCI, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã xây dựng cuốn cẩm nang tư vấn theo hình thức phân tích tình huống về một số trường hợp phổ biến liên quan tới vi phạm quyền trẻ em mà nhiều người quan tâm, muốn tư vấn để có cách thức xử lý phù hợp. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hỗ trợ cho các cơ sở Hội tại địa phương, các tổ chức xã hội cũng như những tình nguyện viên, người làm công tác trẻ em có thể tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho trẻ em và gia đình trẻ ở địa phương nhằm bảo vệ quyền của trẻ, tập trung vào nhóm quyền được bảo vệ và quyền được sống còn của trẻ em theo quy định của pháp luật.

Để tăng hiệu quả truyền thông cách thức xử lý các trường hợp bạo lực, xâm hại trẻ em tới rộng rãi cộng đồng xã hội thông qua hình thức trực tuyến, VACR tuyển công ty truyền thông xây dựng 02 video hoạt hình dựa trên 2 tình huống đã có trong cuốn cẩm nang tư vấn do dự án lựa chọn. Sản phẩm truyền thông này sẽ sử dụng trong các hoạt động truyền thông trực tiếp và trực tuyến của VACR về vấn đề phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

2.Mục tiêu, đối tượng tiếp cận video:

2.1. Mục tiêu:

- Tăng cường truyền thông cho những người làm công tác trẻ em, cơ sở VACR ở địa phương và các tổ chức xã hội nắm rõ được cách thức/quy trình/chế tài xử lý khi tiếp nhận vụ việc xâm hại, bạo lực trẻ em dưới hình thức phim hoạt hình thân thiện, dễ hiểu, gần gũi với người xem.

- Nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền sống còn và quyền được bảo vệ của trẻ em

2.2. Đối tượng tiếp cận 

- Cơ sở Hội của VACR tại địa phương

- Các tổ chức xã hội khác làm về trẻ em

- Các tình nguyện viên, người làm công tác trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc trẻ, giáo viên...

- Trẻ em từ 6 tuổi trở lên

3.    Sản phẩm mong đợi

Kịch bản, hình vẽ hoạt họa theo story board đã được VACR phê duyệt

- Bản cuối 02 phim hoạt hình, mỗi phim có độ dài 3-5 phút có phụ đề tiếng Anh (1920 x 1080p)

- Mỗi phim thể hiện 1 tình huống trong cuốn cẩm nang do VACR lựa chọn

4.    Thời gian: 

         Thực hiện từ tháng 8-10/2021

5.    Vai trò và trách nhiệm của công ty tư vấn

-     Nghiên cứu nội dung các tình huống từ bản viết của cẩm nang do VACR cung cấp để xây dựng kịch bản video đúng theo diễn biến của quy trình xử lý tình huống đưa.

-     Xây dựng hình ảnh nhân vật, tình huống theo kịch bản đã được VACR phê duyệt

-     Dựng và sản xuất phim;

-     Hoàn thiện phim sau khi nhận được góp ý của VACR và SCI.

6.    Yêu cầu đối với công ty tư vấn

-       Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm xây dựng và sản xuất các phim truyền thông đặc biệt ưu tiên đã thiết kế, sản xuất các tài liệu liên quan tới lĩnh vực trẻ em.

-       Có tính sáng tạo trong xây dựng/thiết kế các hình ảnh phù hợp với các tình huống cụ thể được đưa ra

-       Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xã hội trong xây dựng các tài liệu truyền thông/tài liệu tham khảo

7.    Phí chuyên gia và hình thức thanh toán:

-     Phí tư vấn: Thỏa thuận

-     Việc thanh toán sẽ được thực hiện theo từng đợt bằng phương thức chuyển khoản sau khi công việc được hoàn thành và được VACR nghiệm thu.

8.    Liên hệ:  

-     Ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ email: tuyendung.vacr@gmail.com trước ngày 07/8/2021.

-     Hồ sơ gồm: Hồ sơ năng lực, bản đề xuất kinh phí, đề xuất kế hoạch triển khai, một số sản phẩm đã video thiết kế/xây dựng.

Địa điểm Hà Nội

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Tags: , ,

Recent Job

Consultancy service for Comprehensive Model for Community Resilience

Thua Thien Hue, Quang Binh, Ha Giang, and Son La
Deadline: 30/09/2021

Project Intern

Hanoi
Deadline: 25/09/2021

Service Now Developer

Bangkok, Thailand, Manila Philippines, Vietnam or Nepal
Deadline: 23/09/2021

HR Manager

Hanoi
Deadline: 24/09/2021

Fundraising Officer

Hanoi
Deadline: 30/09/2021

Finance Assistant

Hanoi
Deadline: 10/10/2021

Administrative Officer

Hanoi
Deadline: 10/10/2021

Climate Change Specialist

Mandaluyong City (Philippines)
Deadline: 03/10/2021

Programme Intern

Hanoi
Deadline: 20/09/2021

Full-time Research Analysts

Hanoi
Deadline: All year round

Full-time Senior Researcher

Hanoi
Deadline: All year round

Activity Fund Specialist

Hanoi
Deadline: 26/09/2021

Project Officer – Demand Reduction

TRAFFIC

03/10/2021

Technical Specialist, Health System Strengthening

FHI 360

03/10/2021

Events and Communications Officer

British Embassy Hanoi

27/09/2021

Health Information Systems (HIS) Advisor

PATH

18/10/2021

Mid-level Training Consultants for Mothers and Aunts to Meet the Asian Program Framework and Trainees' Capabilities

SOS Vietnam

22/09/2021

Diversity, Equality and Inclusion Lead

Save the Children

30/09/2021

Manager, Programme Development (Public Services)

AAV

30/09/2021

Communications Manager

Nathan

30/09/2021

Manager, Programme Development M&E

AAV

30/09/2021

Finance and Accounting Manager

Action to the Community Development Institute (ACDC)

24/09/2021

National Expert on Gender Responsive Budgeting

UN Women

23/09/2021

Consultant for Project Evaluation

CRS

26/09/2021

Cultural Affairs Assistant (Fulbright Program Assistant - U.S. Program)

U.S. Embassy in Hanoi

29/09/2021

Consultancy service for Baseline Study of Project "Greening Red Cross and Red Crescent Disaster Risk Reduction: Saving Lives through Working with Nature"

American Red Cross

10/10/2021

Public Health Specialist (Treatment)

U.S. Embassy in Hanoi

24/09/2021

Consultancy service for Comprehensive Model for Community Resilience

American Red Cross

30/09/2021

National Project Coordinator

American Red Cross

15/10/2021

Consultancy for Social Media Management

FHI 360

29/09/2021

Trainer for the Course Communication Skills & Gender Equality in Land Governance

HELVETAS

30/09/2021

Project Intern

Hagar

25/09/2021