Tuyển dụng nhân viên

Đại sứ quán Hàn quốc tại Hà Nội cần tuyển nhân viên hành chính văn phòng với các thông tin cụ thể như sau, các ứng viên có quan tâm đến điều này vui long gửi hồ sơ dự tuyển tới Đại sứ quán muộn nhất là ngày 30/7/2021

1. Lĩnh vực và nhiệm vụ chuyên trách

  ◦ Nhân viên Hành chính : 01

  ◦ Nhiệm vụ chuyên trách : Nhân Viên Hành Chính

2. Yêu cầu tuyển chọn

  ◦ Ứng viên có năng lực tiếng Hàn Hoặc Tiếng Anh (Yêu cầu Topik tiếng Hàn cấp 5 trở lên Hoặc Toeic Tiếng Anh 900 Điểm Trở Lên)

  ◦ Ứng viên không vi phạm quy định tại điều 7 thuộc ‘ Quy định về nhân viên hành chính tại các Cơ quan Ngoại giao tại nước ngoài“

  ◦ Ứng viên có kỹ năng tốt trong nghiệp vụ máy tính văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Hangul)

  ◦ Ưu tiên các ứng viên đã có nhiều kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực có liên quan như trên

3. Mức Lương và chế độ làm việc

Lương

o Lương cơ bản : $650 (có thể thương lượng theo kinh nghiệm của ứng viên)

o Tiền ngoài giờ căn cứ theo quy định của Đại sứ quán

o Có bảo hiểm xã hội

Tiền thưởng

o Thưởng lương tháng 13 bằng với mức lương cơ bản

Khác

o Thích ứng với quy định tuyển dụng nhân sự tại các cơ quan Ngoại giao ở nước ngoài

4. Các hồ sơ cần nộp (Đính kèm bằng các bản scan)

  ㅇ CV và giới thiệu bản thân bằng tiếng Hàn hoặc Tiếng Anh : 1 bộ (phải có thông tin email và số điện thoại di động)

  ㅇ Chứng nhận kinh nghiệm làm việc (nếu có)

  ㅇ Chứng chỉ ngoại ngữ và các loại chứng chỉ khác (nếu có)

  ㅇ Ứng viên được tuyển cuối cùng phải nộp bản gốc của Bằng cấp cao nhất và các chứng chỉ

    ※ Tất cả hồ sơ gửi vào email: korembviet@mofa.go.kr

※ Tất cả hồ sơ phải tổng hợp lại bằng 1file PDF

5. Trình tự tuyển dụng

  ㅇ Vòng 1 : Thẩm tra hồ sơ ( Những người được qua vòng thẩm tra hồ sơ sẽ được thông báo phỏng vấn)

  ㅇ Vòng 2 : Phỏng vấn và đánh giá năng lực ngoại ngữ (nếu cần)

  ㅇ Vòng cuối : Người đỗ vòng phỏng vấn sẽ chính thức được tuyển dụng sau khi thẩm tra lai lịch cá nhân

6. Tiếp nhận hồ sơ (Không tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện và Fax)

  ㅇ Địa chỉ Email : korembviet@mofa.go.kr

     - Nộp bản scan, Sau khi tuyển chính thức nộp bản gốc sau

  ㅇ Hồ sơ dự tuyển ghi tiêu đề : “베트남인 행정직원 지원(지원자 성명)”

※ Tất cả hồ sơ phải tổng hợp lại bằng 1file PDF

  ㅇ Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ :  24:00 ngày 30/7/2021

ㅇ Mọi thắc mắc liên hệ số điện thoại : +84-(0)24-3831-5111(Ext.532)

7. Lưu ý

  ㅇ Lịch tuyển dụng có thể thay đổi theo tình hình. Đại sứ quán chỉ thông báo cho các ứng viên được đỗ các vòng.

  ㅇ Đại sứ quán không trả lại hồ sơ và nếu nội dung hồ sơ khác với sự thật thì có thể hủy bỏ việc tuyển dụng.

  ㅇ Đối với trường hợp ứng viên mặc dù đã được lựa chọn, tuy nhiên trong quá trình xác minh nhân thân có những yếu tố được phán đoán là không phù hợp Đại sứ quán cũng có thể tiến hành hủy bỏ việc tuyển dụng đối với Ứng viên

  ㅇ Đại sứ quán cũng có thể không tiến hành tuyển chọn vị trí ứng viên đề cập nêu trên nếu không tìm được ứng viên nào phù hợp

  ㅇ Đại sứ quán yêu cầu các ứng viên phải điền đầy đủ các thông tin liên lạc của mình, các trường hợp thông tin bị điền thiếu hoặc sai sự thật, ứng viên đó sẽ phải chịu trách nhiệm với tình huống này.

APPLY HERE

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Recent Job

Project Manager (ECCE)

Hanoi
Deadline: 30/09/2021

Lab Officer

Hanoi
Deadline: 30/09/2021

Consultancy service for Comprehensive Model for Community Resilience

Thua Thien Hue, Quang Binh, Ha Giang, and Son La
Deadline: 30/09/2021

Project Intern

Hanoi
Deadline: 25/09/2021

Service Now Developer

Bangkok, Thailand, Manila Philippines, Vietnam or Nepal
Deadline: 23/09/2021

HR Manager

Hanoi
Deadline: 24/09/2021

Fundraising Officer

Hanoi
Deadline: 30/09/2021

Finance Assistant

Hanoi
Deadline: 10/10/2021

Administrative Officer

Hanoi
Deadline: 10/10/2021

Climate Change Specialist

Mandaluyong City (Philippines)
Deadline: 03/10/2021

Programme Intern

Hanoi
Deadline: 20/09/2021

Full-time Research Analysts

Hanoi
Deadline: All year round

Full-time Senior Researcher

Hanoi
Deadline: All year round