Tư vấn về Đánh giá cuối kỳ dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật”


TRÁCH NHIỆM/PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA TƯ VẤN: 

 • Nghiên cứu các tài liệu, chỉ số của dự án;
 • Xây dựng đề xuất kỹ thuật (đề cương nghiên cứu) dựa trên điều khoản tham chiếu này và các tài liệu có liên quan do ACDC cung cấp;
 • Tham gia vào việc góp ý và thống nhất với ACDC bộ công cụ hoàn chỉnh cho cuộc đánh giá và có thể sử dụng cho các đợt điều tra đánh giá kết quả sau này;
 • Lập kế hoạch – lựa chọn cỡ mẫu, phân công nhiệm vụ và lập lịch đi phỏng vấn…để đảm bảo các quy định về thời gian và cách thức nhập số liệu từ các bảng hỏi vào phần mềm (nếu có);
 • Đi khảo sát và đánh giá thực địa dựa trên kế hoạch đã lập;
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc xử lý số liệu từ bộ công cụ đã thu thập;
 • Dự thảo và Hoàn thiện báo cáo và gửi cho ACDC.
 • Các vấn đề phát sinh khác (nếu có).

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT:

 • Thời gian thực hiện và hoàn thành
  • Bắt đầu đánh giá thực địa: Tuần đầu tháng 4 năm 2021
  • Hoàn thiện báo cáo: Tuần đầu tháng 05 năm 2021
 • Địa điểm: Đánh giá sẽ được thực hiện tại địa bàn 3 tỉnh dự án bao gồm Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam và một số Bộ ngành ở cấp trung ương
 • Đối tượng:
  • Cấp trung ương: Bộ y tế, Bộ giao thông vận tải;
  • Cấp tỉnh/huyện: Sở Y tế,  Giao thông, Xây dựng, Hội người khuyết tật, Ban công tác về người khuyết tật; Trung tâm y tế, bệnh viên nơi có mô hình nhà trung chuyển;
  • Hộ gia đình/người khuyết tật: người khuyết tật, phụ nữ khuyết tật;
  • Người không khuyết tật.

YÊU CẦU VỀ TƯ VẤN:

 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong thực hiện và quản lý các dự án phát triển hoặc thực hiện các nghiên cứu đánh giá các dự án phát triển;
 • Kiến thức về tiếp cận nhân quyền trong hoạt động;
 • Kinh nghiệm và kiến thức về các vấn đề khuyết tật;
 • Thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt;
 • Kỹ năng viết báo cáo xuất sắc;
 • Phí tư vấn sẽ được trả dựa trên kinh nghiệm và chất lượng công việc của tư vấn. Mức phí cụ thể sẽ được quyết định sau khi thảo luận và thống nhất với ACDC.

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ: Hết ngày 20/03/2021

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 • Chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Cán bộ nhân sự
 • Email: tuyendung@acdc.org.vn
 • Điện thoại: 024 66 75 39 46 - 024 6291 0814

Chi tiết xem tại: ĐÂY

Lưu ý: ACDC chỉ liên hệ với những hồ sơ đạt yêu cầu

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự

Recent Job

M&E Manager ( IRD VN )

Deadline: 30/04/2024

Finance Officer (WWF)

Deadline: 30/04/2024
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/