Cán bộ dự án tỉnh (Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững VietHealth)


Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth) tuyển dụng Cán bộ Dự án tỉnh cho dự án “Phục hồi Chức năng toàn diện cho trẻ khuyết tật – INCLUSION 3 – CRC” tại tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai. Dự án do Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) quản lý và tài trợ bởi USAID.

Vị trí tuyển dụng sẽ làm việc tại tỉnh Tây Ninh hoặc Bình Phước dưới sự quản lý của Điều phối Dự án tỉnh, để tham gia triển khai các hoạt động về can thiệp nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ khuyết tật và gia đình.

Cán bộ Dự án tỉnh sẽ làm việc với trẻ khuyết tật và gia đình; các đối tác địa phương (cán bộ đầu mối, lãnh đạo) thuộc các ngành Giáo dục, Y tế và Lao động các tuyến tỉnh, huyện và xã; các cán bộ chương trình, chuyên môn của tổ chức cũng như các chuyên gia tư vấn và các đối tác liên quan khác.

Mức thu nhập của cán bộ dự án sẽ dựa trên cam kết, năng lực và kinh nghiệm và đóng góp trong công việc với thời gian làm việc từ 3 đến 5 năm.

Mô tả chung về vị trí công việc:

- Triển khai thực hiện các hoạt động của dự án theo kế hoạch tổng thể, năm, quý và tháng - Làm việc dưới sự giám sát trực tiếp của Điều phối dự án tỉnh - Làm việc với:
  • Trẻ khuyết tật và gia đình
  • Các đối tác địa phương (cán bộ đầu mối, lãnh đạo) thuộc các ngành Y tế, Giáo dục, LĐTBXH tuyến tỉnh, huyện và xã
  • Các cán bộ chương trình, chuyên môn của văn phòng VietHealth tại Hà Nội
  • Chuyên gia tư vấn
  • Các đối tác liên quan khác của dự án
Mô tả công việc chi tiết: https://drive.google.com/file/d/1R5M2bPAihS_JsuNkhkV4ktCIDqh24uVX/view?usp=sharing
Địa điểm làm việc: Tây Ninh hoặc Bình Phước

Yêu cầu về hồ sơ:

  1. Thư quan tâm/Đơn xin việc;
  2. CVs

Hạn nộp hồ sơ: từ 15/03/2023 đến 15/04/2023

Thời gian phỏng vấn:

  • Đợt 01: ngày 30 – 31/3/2022;
  • Đợt 02: ngày 17-18/4/2023

Hồ sơ gửi về: nguyenngocmai@viethealth.org.vnvới Tiêu đề: VietHealth0323_CBDA tỉnh_Họ tên

Điện thoại: 024 37173118 (Ms. Ngoc Mai), DĐ: 0903481985 (Mr. Tân) – VP Tây Ninh, DĐ: 0979395011 (Mr. Hợi) – VP Bình Phước.

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự

Recent Job

Trainee Profile Coordinator (KOTO)

KOTO Training Centre in Phat Tich, Tien Du, Bac Ninh
Deadline: 30/05/2024
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/