Youth Sustainable Development

Tổ chức phi lợi nhuận (NPO)
Sứ mệnh thúc đẩy việc thực hiện các dự án có tác động xã hội dựa trên nền tảng 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, YSD cũng hướng đến hỗ trợ các tổ chức xã hội khác trong việc triển khai và đo lường dự án một cách hiệu quả. Các dự án trực thuộc YSD tạo ra các tác động xã hội bằng cách khuyến khích về quá trình nghiên cứu chuyên sâu trước khi thực hiện và đưa ra phương pháp đánh giá bài bản cùng với các nhóm chuyên môn khác nhau.

Contact 

Ho Chi Minh City, Vietnam
info@ysd.vn
Candidates have to confirm having received the recruitment information through the recruiting channel NGO Recruitment in the application letter for this position Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Other Organisation

Amcross

Deadline: 01/01/1970

DGRV

Deadline: 01/01/1970

FIND

Deadline: 01/01/1970

G-College

Deadline: 01/01/1970

Hagar

Deadline: 01/01/1970

HAIVN

Deadline: 01/01/1970

Ausvet

Deadline: 01/01/1970

TRAFFIC

Deadline: 01/01/1970

WildAct

Deadline: 01/01/1970

Care for Children

Deadline: 01/01/1970

The Union

Deadline: 01/01/1970

PeaceTrees VietNam

Deadline: 01/01/1970

Gret Vietnam

Deadline: 01/01/1970

Wateraid

Deadline: 01/01/1970

Newborns Vietnam

Deadline: 01/01/1970

DEPOCEN

Deadline: 01/01/1970

Amcross

Post date: 24/07/2021

Amcross

Aus4Reform

Post date: 17/07/2021

Aus4Reform

DGRV

Post date: 09/07/2021

DGRV

FIND

Post date: 02/07/2021

FIND

Life and Building Safety Initiative

Post date: 30/06/2021

LABS Initiative

ECPAT International

Post date: 29/06/2021

ECPAT International

G-College

Post date: 26/06/2021

G-College

Hagar

Post date: 21/06/2021

Hagar

HAIVN

Post date: 14/06/2021

HAIVN

Ausvet

Post date: 07/06/2021

Ausvet

TRAFFIC

Post date: 01/06/2021

TRAFFIC

The VinaCapital Foundation (VCF)

Post date: 25/05/2021

Friends for International Tuberculosis Relief (FIT)

Post date: 23/04/2021

Friends for International Tuberculosis Relief (FIT)

WildAct

Post date: 16/04/2021

WildAct

Free the Bears

Post date: 02/04/2021

Free the Bears

Care for Children

Post date: 26/03/2021

Rosa-Luxemburg-Stiftung

Post date: 19/03/2021

Operation Smile

Post date: 09/03/2021

Operation Smile

The Union

Post date: 09/03/2021

The Union

Marie Stopes International (MSI)

Post date: 05/03/2021

Marie Stopes International (MSI)