Administrative Officer

ActionAid là một tổ chức quốc tế chống đói nghèo làm việc tại hơn 40 quốc gia, sát cánh cùng người nghèo để chấm dứt đói nghèo và bất công. ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV) là một bộ phận của ActionAid Quốc tế (AAI) và chuẩn bị trở thành thành viên đầy đủ của Liên đoàn toàn cầu này. AAV đã hoạt động tại Việt Nam được 20 năm với các chương trình phát triển dài hạn tại các khu vực (vùng núi) Tây Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực nghèo đô thị.

Website: http://actionaid.org/vi/vietnam

ActionAid is an international development agency whose aim is to fight poverty worldwide. ActionAid works to support the poorest and most excluded people in 47 countries in Africa, Asia, Europe and the Americas in eradicating poverty and injustice.

In Vietnam, ActionAid operates to advance rights to education, women’s rights, disaster preparedness, climate change, governance, and food rights.

ActionAid Vietnam (AAV) is seeking to recruit well-qualified and experienced Vietnamese individual for the following position:

Starting date: As soon as possible

Written application in English, stating why you are suitable for the post, together with full curriculum vitae, certified copies of available degrees should be sent by 30th November 2020 to:

ActionAid Vietnam,
Attn.: Operations Department
E-mail: jobs.aav@actionaid.org
Subject: Application for Admin Business Partner – 2020

Recent Job

M&E and Program Officer

Hà Nội
Deadline: 15/12/2020

Communication Officier

Jakarta, Indonesia
Deadline: 25/11/2020

M&E Consultant

Hanoi, Vietnam
Deadline: 02/12/2020

M&E and Program Officer

Hanoi or Hai Phong
Deadline: 15/12/2020

Marketing Intern

Poland, Poznań
Deadline: 29/11/2020

Project Assistant Intern

Hồ Chí Minh
Deadline: 07/12/2020

Project Finance Manager

Hanoi
Deadline: 06/12/2020

Receptionist (WWF)

Hanoi
Deadline: 29/11/2020

Community Programs Manager

Hanoi or Hai Phong
Deadline: 15/12/2020

Intern for Teacher Programme

Bangkok, Thailand
Deadline: 30/11/2020

Associate Project Officer For Education

Geneva, Switzerland
Deadline: 25/11/2020

Senior Adviser - Public Division

United States
Deadline: 30/11/2020

Individual Consultancy

Hà Nội
Deadline: 29/11/2020

Administrator

Hanoi, Vietnam
Deadline: 07/12/2020