ActionAid Vietnam (AAV)

Communications Intern

Hà Nội
Deadline: 02-03-2022

Finance Intern

Hà Nội
Deadline: 22-11-2021

Printing Supplier

Lam Dong, Vietnam
Deadline: 14-05-2021

Consultant

Ke Sach, Soc Trang
Deadline: 05-05-2021

Consultant for Video Making

Hải Phòng, Hồ Chí Minh
Deadline: 25-08-2020

Consultant for Rolling-out Training Sessions

Lam Ha and Lac Duong district
Deadline: 20-08-2020

Organisation

Subscribe Newsletter

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất