Cán Bộ Điều Phối Hợp Phần – Toàn Thời Gian

1. Giới thiệu Dự án “Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam” viết tắt là Dự án SwissTrade do Chính phủ Thuỵ Sỹ tài trợ đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt văn kiện dự án theo quyết định số 1869/QĐ-BCT ngày 28/7/2021. Dự án sẽ được triển khai từ năm 2021 đến 2024.  Mục tiêu chung của dự án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại và năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) thông qua việc cải thiện các điều kiện khung thuận lợi cho phát triển thương mại, các cơ chế hợp tác công tư, và phát triển hệ sinh thái xuất khẩu năng động để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững và giảm tỉ lệ đói nghèo tại Việt Nam. Cơ quan chủ quản của dự án là Bộ Công Thương. Cơ quan quản lý dự án gồm SECO và Bộ Công Thương. Các đối tác đồng triển khai dự án gồm có Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và Cục Xúc tiến Thương mại (XTTM) Cục XTTM là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về sự phát triển của ngành công nghiệp và thương mại thông qua xúc tiến thương mại và đầu tư. Cục XTTM được giao quản lý và triển khai Hợp phần 3 của dự án SwissTrade. Mục tiêu chung của Hợp phần 3 là “Các tổ chức hỗ trợ kinh doanh năng động (BSO) được kích hoạt để cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để xuất khẩu và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu”. Nhằm hỗ trợ việc triển khai các hoạt động của dự án SwissTrade, Cục XTTM cần tuyển chọn 01 chuyên gia tư vấn trong nước (cán bộ điều phối dự án) có năng lực, kinh nghiệm chuyên sâu để thực hiện điều phối Hợp phần 3 của Dự án. Điều khoản tham chiếu  này cung cấp các mô tả về mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm của cán bộ điều phối  dự án. 2. Mục tiêu công việc Mục tiêu của công việc là tìm ứng viên đủ năng lực và kinh nghiệm điều phối/hỗ trợ điều phối và quản lý hiệu quả đối với tất cả các hoạt động thuộc hợp phần 3 của dự án SwissTrade (gọi tắt là Cán bộ Điều phối hợp phần) nhằm đảm bảo hợp phần được triển khai đúng tiến độ và đạt kết quả tốt.   3. Nhiệm vụ cụ thể
 • Cán bộ Điều phối hợp phần làm việc dưới sự chỉ đạo và giám sát trực tiếp của Tổ trưởng/Tổ phó của Tổ Chuyên trách hợp phần 3 của Dự án.
 • Các nhiệm vụ cụ thể của Cán bộ Điều phối hợp phần bao gồm:
 • Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch ngân sách của Hợp phần 3 theo các giai đoạn (Theo quy định của Dự án);
 • Xây dựng kế hoạch công việc hàng tháng, quý và hàng năm của Hợp phần, hỗ trợ kỹ thuật cho Tổ Chuyên trách/Ban Quản lý Dự án trong việc soạn thảo và sửa đổi kế hoạch công tác;
 • Chuẩn bị điều khoản giao việc cho chuyên gia tư vấn và các vị trí được tuyển dụng cho các hoạt  động khác nhau của Hợp phần;
 • Hỗ trợ Tổ trưởng/Tổ phó Tổ Chuyên trách Hơp phần quản lý, tư vấn và hướng dẫn các chuyên gia tư vấn; hỗ trợ các tư vấn triển khai công việc hiệu quả (văn bản, liên hệ các tổ chức, các nội dung liên quan khác);
 • Chuẩn bị và hoàn thiện các báo cáo của Hợp phần/Dự án theo quy định (bao gồm cả các hoạt động báo cáo đánh giá định kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ).
 • Đưa ra những chỉ dẫn kỹ thuật trong việc chuẩn bị thông tin cơ sở và báo cáo tổng hợp để trình Tổ Chuyên trách hợp phần/Ban Chỉ đạo Dự án; tham gia và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm tại tất cả các sự kiện quan trọng ở cấp quốc gia và địa phương trong khuôn khổ nội dung của Dự án;
 • Giám sát chất lượng của tất cả các kết quả đầu ra của hợp phần 3 dự án;
 • Triển khai các hoạt động liên quan đến sự kiện, hội nghị, hội thảo, các hoạt động; đảm nhận mọi hoạt động hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết trong quá trình triển khai Dự án;
 • Định kỳ báo cáo công việc (vào mỗi cuối tháng);
 • Triển khai các hoạt động khác theo chỉ đạo của Tổ trưởng/Tổ phó Tổ Chuyên trách Hợp phần 3 theo thực tế công việc và trong khuôn khổ của Dự án.
4. Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực
 • Có bằng Đại học/Cao học về các ngành Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương;
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm triển khai dự án, liên hệ với các nhà tài trợ, quản trị dự án hoặc các công việc có liên quan tại các dự án được tài trợ bởi các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, kinh nghiệm trong những dự án ODA là một lợi thế;
 • Có kỹ năng lập kế hoạch công việc cho các chương trình, dự án; có kinh nghiệm liên quan đến quản lý nhân sự và chủ trì các nhóm chuyên gia quốc tế và trong nước; giao tiếp và phối hợp tốt với các cơ quan Nhà nước và các bên liên quan;
 • Có hiểu biết về các tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam, tình hình thương mại và các cơ chế xúc tiến giữa với các quốc gia, kế hoạch xuất khẩu của Chính phủ và quá trình phân cấp đối với các vùng/miền;
 • Kỹ năng nghiên cứu, giao tiếp và giảng dạy/huấn luyện tốt;
 • Có khả năng viết báo cáo tốt.
 • Sử dụng tiếng Anh tốt (đọc, viết và nói);
 • Sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm văn phòng.
5. Các điều kiện chi trả liên quan Cục XTTM ký hợp đồng tư vấn với Cán bộ Điều phối hợp phần được lựa chọn. Định mức chi trả cho cán bộ theo thỏa thuận giữa hai bên.   6. Nộp hồ sơ Chuyên gia tư vấn trong nước có quan tâm đề nghị chuẩn bị Hồ sơ bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh gửi về địa chỉ email duan3.vietrade@gmail.com
 1. Tiêu đề hồ sơ: Tuyển chọn cán bộ Điều phối Hợp phần 3 Dự án SwissTrade.
 2. Hồ sơ bao gồm:
 • Sơ yếu lý lịch (CV);
 • Đơn đăng ký;
 • Bản photocopy các bằng cấp, chứng chỉ liên quan.
7. Thời hạn nhận hồ sơ: đến 17h00 ngày 10 tháng 12 năm 2021

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network

Recent Job

Graphic Designer Intern

Ho Chi Minh city
Deadline: 30/06/2022

Program Assistant Intern

Ho Chi Minh city
Deadline: 30/06/2022

Finance Intern

Hochiminh City
Deadline: 25/05/2022

Thực Tập Sinh

Ho Chi Minh
Deadline: 30/05/2022

Cán Bộ Dự án Phối hợp Y tế công tư (PPM)

Thanh Hoa, Binh Duong, Long An, Ba Ria - Vung Tau
Deadline: 15/06/2022

Program Officer

Hà Nội
Deadline: 20/05/2022

Kế Toán

#298 Kim Ma, Hanoi
Deadline: 23/05/2022

Program Officer

HCM
Deadline: 30/06/2022

International Expert

Hà Nội
Deadline: 21/05/2022