Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương

Cán Bộ Hỗ Trợ Dự Án (Bán Thời Gian)

20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Deadline: 06-12-2021

Organisation

Subscribe Newsletter

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự