Cán Bộ Hỗ Trợ Dự Án (Bán Thời Gian)

1. Giới thiệu Dự án “Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam” viết tắt là Dự án SwissTrade do Chính phủ Thuỵ Sỹ tài trợ đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt văn kiện dự án theo quyết định số 1869/QĐ-BCT ngày 28/7/2021. Dự án sẽ được triển khai từ năm 2021 đến 2024.  Mục tiêu chung của dự án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại và năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) thông qua việc cải thiện các điều kiện khung thuận lợi cho phát triển thương mại, các cơ chế hợp tác công tư, và phát triển hệ sinh thái xuất khẩu năng động để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững và giảm tỉ lệ đói nghèo tại Việt Nam. Cơ quan chủ quản của dự án là Bộ Công Thương. Cơ quan quản lý dự án gồm SECO và Bộ Công Thương. Các đối tác đồng triển khai dự án gồm có Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và Cục Xúc tiến Thương mại (XTTM) Cục XTTM là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về sự phát triển của ngành công nghiệp và thương mại thông qua xúc tiến thương mại và đầu tư. Cục XTTM được giao quản lý và triển khai Hợp phần 3 của dự án SwissTrade. Mục tiêu chung của Hợp phần 3 là “Các tổ chức hỗ trợ kinh doanh năng động (BSO) được kích hoạt để cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để xuất khẩu và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu”. Nhằm hỗ trợ việc triển khai các hoạt động của dự án SwissTrade, Cục XTTM cần tuyển chọn 01 tư vấn trong nước (Cán bộ Hỗ trợ dự án) có năng lực, kinh nghiệm để hỗ trợ các hoạt động thuộc Hợp phần 3 của Dự án. Điều khoản tham chiếu  này cung cấp các mô tả về mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm của Cán bộ hỗ trợ Dự án 2. Mục tiêu công việc Mục tiêu của công việc là tìm ứng viên đủ năng lực và kinh nghiệm để hỗ trợ các hoạt động thuộc hợp phần 3 của dự án SwissTrade (gọi tắt là Cán bộ Hỗ trợ dự án) nhằm đảm bảo hợp phần được triển khai đúng tiến độ và đạt kết quả tốt. 3. Nhiệm vụ cụ thể Cán bộ Hỗ trợ dự án làm việc dưới sự chỉ đạo và giám sát trực tiếp của Cán bộ Điều phối hợp phần, Tổ trưởng/Tổ phó của Tổ Chuyên trách hợp phần 3 của Dự án. Các nhiệm vụ cụ thể của Cán bộ Hỗ trợ dự án bao gồm:
 • Hỗ trợ Cán bộ Điều phối hợp phần trong việc lập kế hoạch công việc của Tổ dự án;
 • Hỗ trợ soạn thảo tài liệu, điều khoản giao việc cho chuyên gia tư vấn và các vị trí được tuyển dụng cho các hoạt  động khác nhau của Hợp phần;
 • Hỗ trợ Cán bộ Điều phối Hợp phần quản lý, tư vấn và hướng dẫn các chuyên gia tư vấn; hỗ trợ các tư vấn triển khai công việc hiệu quả (văn bản, liên hệ các tổ chức, các nội dung liên quan khác);
 • Hỗ trợ công tác hậu cần, tổ chức các cuộc họp, đào tạo, hội thảo và các chuyến đi thực địa cho cán bộ dự án và chuyên gia tư vấn;
 • Ghi chép tại các cuộc họp và hội thảo và chuẩn bị các biên bản kịp thời;
 • Hỗ trợ phiên dịch và biên dịch các tài liệu, tư liệu của dự án;
 • Hỗ trợ thu thập thông tin, chuẩn bị các tư liệu đầu vào cần thiết để soạn thảo báo cáo hoạt động của Hợp phần/Dự án theo quy định (bao gồm cả các hoạt động báo cáo đánh giá định kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ).
 • Quản lý việc lưu trữ và bảo mật các tài liệu và báo cáo từ các đối tác;
 • Định kỳ báo cáo công việc (vào mỗi cuối tháng);
 • Triển khai các hoạt động khác theo chỉ đạo của Tổ trưởng/Tổ phó Tổ Chuyên trách Hợp phần 3 theo thực tế công việc và trong khuôn khổ của Dự án.
4. Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực
 • Bằng cử nhân với tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò tương tự;
 • Kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO) hoặc trong các dự án ODA;
 • Kỹ năng giao tiếp tốt;
 • Sử dụng tiếng Anh tốt (đọc, viết và nói);
 • Sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm văn phòng Microsoft Word, Excel, PowerPoint
5. Các điều kiện chi trả liên quan Cục XTTM ký hợp đồng tư vấn với Cán bộ Hỗ trợ dự án được lựa chọn. Định mức chi trả cho cán bộ theo thỏa thuận giữa hai bên. 6. Nộp hồ sơ Chuyên gia tư vấn trong nước có quan tâm đề nghị chuẩn bị Hồ sơ bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh gửi về địa chỉ email duan3.vietrade@gmail.com Tiêu đề hồ sơ: Tuyển chọn cán bộ Hỗ trợ Dự án SwissTrade. Hồ sơ bao gồm:
 • Sơ yếu lý lịch (CV);
 • Đơn đăng ký;
 • Bản photocopy các bằng cấp, chứng chỉ liên quan.
7. Thời hạn nhận hồ sơ: đến 17h00 ngày 06 tháng 12 năm 2021

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network

Recent Job

Graphic Designer Intern

Ho Chi Minh city
Deadline: 30/06/2022

Program Assistant Intern

Ho Chi Minh city
Deadline: 30/06/2022

Finance Intern

Hochiminh City
Deadline: 25/05/2022

Thực Tập Sinh

Ho Chi Minh
Deadline: 30/05/2022

Cán Bộ Dự án Phối hợp Y tế công tư (PPM)

Thanh Hoa, Binh Duong, Long An, Ba Ria - Vung Tau
Deadline: 15/06/2022

Program Officer

Hà Nội
Deadline: 20/05/2022

Kế Toán

#298 Kim Ma, Hanoi
Deadline: 23/05/2022

Program Officer

HCM
Deadline: 30/06/2022

International Expert

Hà Nội
Deadline: 21/05/2022