Cán Bộ Kế Toán – Tư Vấn Hỗ Trợ Công Tác Kế Toán – Hành Chính (Bán Thời Gian)

1. Giới thiệu Dự án “Chính sách thương mại và xúc tiến xuất khẩu Việt Nam” viết tắt là Dự án SwissTrade do Chính phủ Thuỵ Sỹ tài trợ đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt văn kiện dự án theo quyết định số 1869/QĐ-BCT ngày 28/7/2021. Dự án sẽ được triển khai từ năm 2021 đến 2024.  Mục tiêu chung của dự án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại và năng lực cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) thông qua việc cải thiện các điều kiện khung thuận lợi cho phát triển thương mại, các cơ chế hợp tác công tư, và phát triển hệ sinh thái xuất khẩu năng động để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững và giảm tỉ lệ đói nghèo tại Việt Nam. Cơ quan chủ quản của dự án là Bộ Công Thương. Cơ quan quản lý dự án gồm SECO và Bộ Công Thương. Các đối tác đồng triển khai dự án gồm có Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và Cục Xúc tiến Thương mại (XTTM) Cục XTTM là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về sự phát triển của ngành công nghiệp và thương mại thông qua xúc tiến thương mại và đầu tư. Cục XTTM được giao quản lý và triển khai Hợp phần 3 của dự án SwissTrade. Mục tiêu chung của Hợp phần 3 là “Các tổ chức hỗ trợ kinh doanh năng động (BSO) được kích hoạt để cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để xuất khẩu và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu”. Nhằm hỗ trợ việc triển khai các hoạt động của dự án SwissTrade, Cục XTTM cần tuyển chọn 01 tư vấn trong nước (Cán bộ Kế toán – Hành chính) có năng lực, kinh nghiệm để hỗ trợ các hoạt động liên quan đến tài chính và hành chính thuộc Hợp phần 3 của Dự án. Điều khoản tham chiếu  này cung cấp các mô tả về mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm của Cán bộ Kế toán – Hành chính dự án.   2. Mục tiêu công việc Mục tiêu của công việc là tìm ứng viên đủ năng lực và kinh nghiệm để hỗ trợ các hoạt động liên quan đến tài chính và hành chính thuộc hợp phần 3 của dự án SwissTrade (gọi tắt là Cán bộ Kế toán-Hành chính dự án) nhằm đảm bảo hợp phần được triển khai đúng tiến độ, đạt kết quả tốt và tuân thủ theo đúng các quy định về tài chính của nhà tài trợ và các quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA tại Việt Nam .   3. Nhiệm vụ cụ thể Cán bộ Kế toán – Hành chính dự án làm việc dưới sự chỉ đạo và giám sát trực tiếp của Cán bộ Điều phối hợp phần, Tổ trưởng/Tổ phó của Tổ Chuyên trách hợp phần 3 của Dự án. Các nhiệm vụ cụ thể của Cán bộ Kế toán – Hành chính bao gồm:   a. Nhiệm vụ tài chính dự án: Tham gia xây dựng kế hoạch ngân sách của Hợp phần 3 theo các giai đoạn (Theo quy định của Dự án); Phối hợp với Phòng Tài chính của Cục XTTM về các khoản chi tiêu của dự án: sắp xếp việc thanh toán bằng tiền mặt; kiểm tra các báo cáo chi tiêu, theo dõi việc thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần, tư vấn và các nhà cung cấp khác; theo dõi và kiểm tra bảng chấm công của nhân viên/chuyên gia tư vấn Xử lý các công việc kế toán như tiền mặt, thanh toán qua ngân hàng, thu chi và nhập sổ nhật ký vào hệ thống kế toán. Làm công việc kế toán tổng hợp với hoạt động của dự án. Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo yêu cầu của Cục XTTM và nhà tài trợ SECO.   b. Nhiệm vụ hành chính dự án:
 • Đảm bảo thông suốt các chức năng của hành chính văn phòng dự án: trả lời điện thoại, tiếp đón khách, sắp xếp các dịch vụ văn phòng, gửi nhận thư, chuyển phát nhanh.
 • Duy trì một hệ thống lưu giữ tài liệu, dữ liệu, văn bản của dự án hiệu quả, bao gồm bản cứng và bản mềm. Hỗ trợ sao chép, định dạng và/hoặc chỉnh sửa tài liệu dự án
 • Hỗ trợ báo giá mua sắm vật tư, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm cần thiết, và phối hợp bảo trì thiết bị văn phòng theo yêu cầu
 • Hỗ trợ mua sắm sự kiện, chuẩn bị hậu cần cho cuộc họp và hội thảo khi được yêu cầu
 • Cung cấp hỗ trợ hậu cần (đi lại, ăn ở…) và liên lạc với các đối tác để sắp xếp các cuộc họp, đào tạo, hội thảo và các chuyến đi thực địa cho cán bộ dự án và chuyên gia tư vấn;
 • Hỗ trợ phiên dịch và biên dịch các tài liệu, tư liệu của dự án (khi được yêu cầu);
 • Đảm nhận mọi hoạt động hỗ trợ về tài chính - hành chính khi cần thiết trong quá trình triển khai Dự án;
 • Định kỳ báo cáo công việc (vào mỗi cuối tháng);
 • Triển khai các hoạt động khác theo chỉ đạo của Tổ trưởng/Tổ phó Tổ Chuyên trách Hợp phần 3 theo thực tế công việc và trong khuôn khổ của Dự án.
  4. Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực
 • Bằng cử nhân với tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong vai trò tương tự;
 • Kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức phi chính phủ quốc tế (INGO) hoặc trong các dự án ODA;
 • Kỹ năng giao tiếp tốt;
 • Sử dụng tiếng Anh tốt (đọc, viết và nói);
 • Sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm văn phòng Microsoft Word, Excel, PowerPoint
  5. Các điều kiện chi trả liên quan Cục XTTM ký hợp đồng tư vấn với Cán bộ Kế toán – Hành chính dự án được lựa chọn. Định mức chi trả cho cán bộ theo thỏa thuận giữa hai bên.   6. Nộp hồ sơ Chuyên gia tư vấn trong nước có quan tâm đề nghị chuẩn bị Hồ sơ bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh gửi về địa chỉ email duan3.vietrade@gmail.com Tiêu đề hồ sơ: Tuyển chọn cán bộ Kế toán – Hành chính Dự án SwissTrade. Hồ sơ bao gồm:
 • Sơ yếu lý lịch (CV);
 • Đơn đăng ký;
 • Bản photocopy các bằng cấp, chứng chỉ liên quan.
  7. Thời hạn nhận hồ sơ: đến 17h00 ngày 10 tháng 12 năm 2021

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network

Recent Job

Country Director

Hanoi
Deadline: 13/02/2022

Senior Biodiversity Consultant

Ho Chi Minh city/ Hanoi
Deadline: 28/02/2022

Data Scientist

Worldwide
Deadline: 30/01/2022