Cán Bộ Dự Án Bảo Vệ Trẻ Em

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

Cán bộ Dự án Bảo vệ Trẻ em có trách nhiệm đảm bảo việc áp dụng nhất quán và có hệ thống các phương pháp tiếp cận chương trình, mô tả chương trình, chủ đề và mô hình kỹ thuật trong chu trình quản lý dự án, chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ của phần lớn các hoạt động trong dự án được phân công, đóng góp cho việc xây dựng uy tín của ChildFund Việt Nam với tư cách là người đi đầu trong lĩnh vực chuyên môn của mình với trọng tâm về quyền trẻ em và BVTE, giáo dục, y tế và chất lượng cuộc sống của trẻ.

TRÁCH NHIỆM       

 • Làm việc với các Điều phối Dự án BVTE, Chuyên gia, Quản lý Vùng và các bên liên quan để phân tích, lựa chọn các giải pháp/can thiệp kỹ thuật trong quá trình phát triển và thực hiện dự án;
 • Làm việc với các bên liên quan và đối tác chính để đảm bảo việc lập kế hoạch, thực hiện, giám sát dự án theo thỏa thuận dự án, kế hoạch hoạt động hàng năm, ngân sách và “tiêu chuẩn tối thiểu” của chương trình;
 • Làm việc với các bên liên quan, đặc biệt với nhóm Truyền thông, để phát triển các tài liệu đào tạo, sản phẩm truyền thông của dự án, các tài liệu của dự án phụ trách, các hoạt động vận động chính sách và chia sẻ kiến thức, tài liệu trong mạng lưới;
 • Tổ chức, điều hành và tham gia vào các cuộc họp đánh giá định kỳ với đối tác để cải thiện các hoạt động dự án kịp thời, điều chỉnh việc triển khai dự án một cách hợp lý;
 • Đảm bảo các đối tác vànhà thầu tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc, phương pháp làm việc của ChildFund trong tất cả các giai đoạn của một chu kỳ dự án;
 • Thúc đẩy nâng cao năng lực cho các đối tác của ChildFund thông qua các chuyến đi thực địa, các khóa đào tạo, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật; đồng thời truyền đạt các chính sách của ChildFund tới các đối tác, người hưởng lợi của dự án và đảm bảo tính tuân thủ chính sách;
 • Đại diện cho ChildFund Việt Nam tại các hội thảo liên quan, thiết lập mạng lưới chia sẻ thông tin và học hỏi phù hợp tại Việt Nam;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý dự án, mạng lưới và vận động chính sách khi cần thiết;
 • Thúc đẩy bình đẳng giới và hòa nhập khuyết tật trong dự án phụ trách;
 • Luôn cảnh giác và phản hồi với bất kỳ rủi ro nào trong an toàn trẻ em hoặc nguy cơ bóc lột, xâm hại hoặc quấy rối tình dục, tiếp thu kiến thức và kĩ năng có liên quan để thúc đẩy việc thực hành an toàn cho trẻ em, hiểu chính sách và quy trình an toàn cho trẻ em và chính sách phòng chống bóc lột, xâm hại và quấy rối tình dục cũng như thực hành nhất quán với những chính sách này.

TRÌNH ĐỘ & KINH NGHIỆM CẦN THIẾT

 • Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành có liên quan;
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm tham gia vào các dự án liên quan;
 • Có kinh nghiệm về quản lý dự án, chương trình tại khu vực nông thôn;
 • Có kinh nghiệm xây dựng quan hệ đối tác, viết báo cáo và đề xuất dự án;
 • Có kinh nghiệm phát triển các tài liệu, sản phẩm truyền thông;
 • Có kinh nghiệm thực hiện các hoạt động vận động chính sách;

TRÌNH ĐỘ & KINH NGHIỆM ƯU TIÊN

 • Kiến thức về bối cảnh tổng thể của các hoạt động phát triển tại Việt Nam cũng như các quy định và luật mới nhất liên quan đến lĩnh vực phát triển;
 • Có hiểu biết về Quyền trẻ em và Bảo vệ trẻ em;
 • Có hiểu biết về Hệ thống bảo vệ trẻ em của Việt Nam;

KỸ NĂNG

 • Kiến thức và thông tin chuyên môn cập nhật;
 • Kỹ năng quản lý thời gian tốt để thực hiện nhiều nhiệm vụ và đáp ứng thời hạn;
 • Năng lực và kỹ năng tổ chức và cung cấp các khóa đào tạo;
 • Kỹ năng thuyết trình và thúc đẩy tốt;
 • Khả năng xây dựng các mối quan hệ công việc bền chặt;
 • Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và viết báo cáo bằng tiếng Anh tốt;
 • Thành thạo tin học văn phòng và một số phần mềm thiết kế như AI, Corel Draw.

QUYỀN LỢI

 • Lương cạnh tranh (gồm lương tháng thứ 13 và 14);
 • Nghỉ phép 15 ngày/năm cho năm đầu tiên và 20 ngày/năm từ năm thứ 2 trở đi;
 • Thời gian làm việc linh hoạt;
 • Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân viên và người thân.

Vui lòng xem bản Mô tả Công việc chi tiết TẠI ĐÂY.

Vui lòng lưu ý vị trí này chỉ dành cho ứng viên người Việt Nam. Người khuyết tật được khuyến khích ứng tuyển cho vị trí này thông qua quy trình tuyển dụng cạnh tranh của ChildFund.

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN: 07/02/2022

Địa điểm Hòa Bình

ỨNG TUYỂN TẠI ĐÂY

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network

Recent Job

Graphic Designer Intern

Ho Chi Minh city
Deadline: 30/06/2022

Program Assistant Intern

Ho Chi Minh city
Deadline: 30/06/2022

Finance Intern

Hochiminh City
Deadline: 25/05/2022

Thực Tập Sinh

Ho Chi Minh
Deadline: 30/05/2022

Cán Bộ Dự án Phối hợp Y tế công tư (PPM)

Thanh Hoa, Binh Duong, Long An, Ba Ria - Vung Tau
Deadline: 15/06/2022

Program Officer

Hà Nội
Deadline: 20/05/2022

Kế Toán

#298 Kim Ma, Hanoi
Deadline: 23/05/2022

Program Officer

HCM
Deadline: 30/06/2022

International Expert

Hà Nội
Deadline: 21/05/2022