Hòa Bình

Vietnam/English Interpreter

requires travel to Hoa Binh
Deadline: 03-11-2021

Consultant on TOT Training

Hoa Binh
Deadline: 15-09-2021

Project Operation Officer

Hoa Binh
Deadline: 15-09-2021

Finance Officer

Hoa Binh
Deadline: 31-07-2021

National Expert

Ha Nam, Hoa Binh
Deadline: 30-06-2021

Service Provider

Hòa Bình và Lào Cai
Deadline: 05-05-2021

AP Manager

Hoa Binh
Deadline: 25-01-2021

Consultant for Training Needs Assessment

Cao Bằng, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Nội và văn phòng các tổ chức thành viên LANDA
Deadline: 29-09-2020

Consultant for Tool kit development

Hà Nội, Cao Bằng, Hoà Bình, Nghệ An
Deadline: 5-10-2020

Project Officer – Access & Quality of Education

Thị Trấn Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình
Deadline: 16-07-2020

OD Officer (Operation Officer)

Hoa Binh
Deadline: 20-05-2020

Organisation

Subscribe Newsletter

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự