Cán bộ Dự án Bảo vệ Trẻ em

Program · Cao Bang, Vietnam

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

Cán bộ Dự án Bảo vệ Trẻ em có trách nhiệm đảm bảo việc áp dụng nhất quán và có hệ thống các phương pháp tiếp cận chương trình, mô tả chương trình, chủ đề và mô hình kỹ thuật trong chu trình quản lý dự án, chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ của phần lớn các hoạt động trong dự án được phân công.

TRÁCH NHIỆM

 • Tham gia vào việc xây dựng ý tưởng và đề xuất dự án của các dự án được phân công;
 • Làm việc với các Chuyên gia, Quản lý Vùng và các bên liên quan để phân tích và lựa chọn các giải pháp/can thiệp kỹ thuật trong quá trình phát triển và thực hiện dự án;
 • Làm việc với các bên liên quan và đối tác chính để đảm bảo việc lập kế hoạch, thực hiện và giám sát dự án theo thỏa thuận dự án, kế hoạch hoạt động hàng năm và ngân sách và “tiêu chuẩn tối thiểu” của chương trình, bao gồm báo cáo dự án, thu thập dữ liệu, báo cáo tài chính, nhập dữ liệu lên các hệ thống cần thiết, theo sát các hành động cần cho bất cứ mối quan ngại nào, viết các nghiên cứu điển hình về tác động của các dự án và bài học kinh nghiệm, v.v;
 • Tổ chức, điều hành và tham gia vào các cuộc họp đánh giá định kỳ với đối tác để cải thiện các hoạt động dự án kịp thời và điều chỉnh việc triển khai dự án một cách hợp lý;
 • Đảm bảo các đối tác và nhà thầu tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc và phương pháp làm việc của ChildFund trong tất cả các giai đoạn của một chu kỳ dự án;
 • Thúc đẩy nâng cao năng lực cho các đối tác của ChildFund thông qua các chuyến đi thực địa , các khóa đào tạo, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật; đồng thời truyền đạt các chính sách của ChildFund tới các đối tác và người hưởng lợi của dự án và đảm bảo tính tuân thủ chính sách;
 • Đại diện cho ChildFund Việt Nam tại các hội thảo liên quan, thiết lập mạng lưới chia sẻ thông tin và học hỏi phù hợp tại Việt Nam.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý dự án, mạng lưới và vận động chính sách khi cần thiết.
 • Luôn cảnh giác và phản hồi với bất kỳ rủi ro nào trong an toàn trẻ em hoặc nguy cơ bóc lột, xâm hại hoặc quấy rối tình dục, tiếp thu kiến thức và kĩ năng có liên quan để thúc đẩy việc thực hành an toàn cho trẻ em, hiểu chính sách và quy trình an toàn cho trẻ em và chính sách phòng chống bóc lột, xâm hại và quấy rối tình dục cũng như thực hành nhất quán với những chính sách này.

TRÌNH ĐỘ & KINH NGHIỆM CẦN THIẾT

 • Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành có liên quan;
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm tham gia vào các dự án liên quan;
 • Có kinh nghiệm về quản lý dự án, chương trình tại khu vực nông thôn;
 • Có kinh nghiệm xây dựng quan hệ đối tác, viết báo cáo và đề xuất dự án.

ƯU TIÊN

 • Kiến thức về bối cảnh tổng thể của các hoạt động phát triển tại Việt Nam cũng như các quy định và luật mới nhất liên quan đến lĩnh vực phát triển.
 • Hiểu biết về điều kiện sống của các vùng miền khác nhau của Việt Nam.

 

KỸ NĂNG

 • Kiến thức và thông tin chuyên môn cập nhật;
 • Kỹ năng quản lý thời gian tốt để thực hiện nhiều nhiệm vụ và đáp ứng thời hạn;
 • Năng lực và kỹ năng tổ chức và cung cấp các khóa đào tạo;
 • Kỹ năng thuyết trình và thúc đẩy tốt;
 • Khả năng xây dựng các mối quan hệ công việc bền chặt;
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản;
 • Thành thạo tin học văn phòng.

QUYỀN LỢI

 • Lương cạnh tranh (gồm lương tháng thứ 13 và 14)
 • Nghỉ phép 15 ngày/năm cho năm đầu tiên và 20 ngày/năm từ năm thứ 2 trở đi
 • Thời gian làm việc linh hoạt
 • Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe toàn diện

Vui lòng lưu ý vị trí này chỉ dành cho ứng viên người Việt Nam,

THỜI HẠN ỨNG TUYỂN: 15/07/2021

APPLY HERE

Recent Job

Individual National Consultant

Hanoi or Ho Chi Minh
Deadline: 08/08/2021

Provincial Experts

Lam Dong
Deadline: 05/08/2021

Individual Consultant

Hanoi
Deadline: 01/08/2021

Trợ Lý Hành Chính

Hanoi
Deadline: 06/08/2021

Trợ Lý Dự Án

Hanoi
Deadline: 10/08/2021

Plastic Communications Officer

Hanoi or Ho Chi Minh
Deadline: 04/08/2021

Project Accountant

Hanoi
Deadline: 09/08/2021