Cao Bằng

ADO Provincial Intern

Cao Bang
Deadline: 14-09-2021

Consultant on TOT Training

Cao Bang
Deadline: 06-05-2021

Consultant on DRR activities

Cao Bang
Deadline: 14-03-2021

Project Officer

Cao Bằng
Deadline: 05-01-2021

Consultant for Training Needs Assessment

Cao Bằng, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Nội và văn phòng các tổ chức thành viên LANDA
Deadline: 29-09-2020

Consultant for Tool kit development

Hà Nội, Cao Bằng, Hoà Bình, Nghệ An
Deadline: 5-10-2020

Organisation

Subscribe Newsletter

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất