Trợ lý Quan hệ Tài trợ Thực địa (ngắn hạn)

ChildFund đang tìm kiếm vị trí cho Trợ lý Quan hệ Tài trợ Thực địa (ngắn hạn).

Địa điểm: Cao Bằng

Hạn ứng tuyển: 6/6/2021

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

Trợ lý Quan hệ Tài trợ Thực địa chịu trách nhiệm một phần hoạt động của chuong trình tài trợ trẻ của ChildFund trong phạm vi chương trình Phát triển Cộng đồng tại địa bàn được phân công, với mục tiêu chung là cải thiện phúc lợi của trẻ em.

GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC

  • ChildFund Việt Nam là văn phòng đại diện của ChildFund Australia – một tổ chức phát triển quốc tế độc lập và phi tôn giáo hoạt động để giảm nghèo cho trẻ em trong các cộng đồng đang phát triển.
  • ChildFund Australia là thành viên của Liên minh ChildFund – một mạng lưới toàn cầu gồm 12 tổ chức hỗ trợ gần 23 triệu trẻ em và gia đình của họ ở hơn 70 quốc gia. ChildFund Australia đã đăng kí hoạt động trong lĩnh vực thiện nguyện, là một thành viên của Hội đồng Phát triển Quốc tế Australia và được chính thức công nhận bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại – cơ quan quản lý các chương trình viện trợ nước ngoài của chính phủ Australia.
  • ChildFund bắt đầu làm việc tại Việt Nam năm 1995 và hợp tác với trẻ em, cộng đồng và các tổ chức địa phương để tạo ra sự thay đổi bền vững, thực hiện các hoạt động cứu trợ nhân đạo khẩn cấp và thúc đẩy quyền trẻ em.
  • Các dự án được thực hiện ở các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam bao gồm Bắc Kạn, Cao Bằng và Hòa Bình, nơi người dân đa số thuộc các nhóm dân tộc thiểu số, thường là nhóm dễ bị tổn thương và bị sao lãng trong xã hội.
  • Với trọng tâm là giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường, sinh kế bền vững, quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, an ninh lương thực, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, bao gồm cả phòng chống HIV, ChildFund Việt Nam cũng ưu tiên xây dựng khả năng tự thích ứng của thanh thiếu niên bằng cách tạo cơ hội cho các em tham gia các hoạt động thể dục thể thao, đào tạo nghề và kỹ năng sống và hỗ trợ các em tham gia vào quá trình ra quyết định tại địa phương.

TRÁCH NHIỆM

  • Tham gia các cuộc họp hàng tháng của Ban Quan hệ Tài trợ xã tại các xã, theo dõi các hoạt động đã được nhất trí và đã lên kế hoạch; Tổ chức/tạo điều kiện thuận lợi cho các buổi tập huấn và các hoạt động phát triển năng lực dành cho nhóm Quan hệ Tài trợ xã; Duy trì liên lạc với các trường học và các xã để tạo điều kiện cho các sản phẩm của nhóm QHTT: thư từ, cập nhật hồ sơ trẻ (RAM), báo cáo chuyển biến trẻ (CPR);
  • Chuẩn bị cho các hoạt động tài trợ trẻ; Duy trì thư từ liên lạc giữa trẻ và nhà tài trợ; Duy trì hệ thống quản lý dữ liệu các trẻ tham gia chương trình; Sử dụng hệ thống dữ liệu như một công cụ quản lý hiệu quả để đảm bảo thư từ quan hệ tài trợ/ trao đổi giữa trẻ và nhà tài trợ và các dữ liệu quan hệ tài trợ khác;
  • Tham gia tổ chức các hoạt động truyền thông và thúc đẩy nhằm giúp đỡ trẻ hiểu về hoạt động trao đổi thư từ với nhà tài trợ cũng như khuyến khích các em tham gia tích cực vào hoạt động này; Tham gia phát triển các hoạt động khuyến khích sự tham gia của trẻ với hoạt động quảng bá mối quan hệ tài trợ;
  • Lập kế hoạch và triển khai tập huấn cần thiết cho các Đầu mối xã về các chính sách/hướng dẫn QHTT trong quá trình tuyển trẻ và thực hiện các hoạt động của xã; Thường xuyên gặp gỡ các Đầu mối xã và đội ngũ cán bộ QHTT xã để sắp xếp công việc và xử lý các vấn đề phát sinh nếu có.
  • Tiến hành/tạo điều kiện đào tạo và nâng cao năng lực cho các mối quan hệ của nhà tài trợ xã và các tình nguyện viên của nhóm QHTT.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập các đường link sau:
Candidates have to confirm having received the recruitment information through the recruiting channel NGO Recruitment in the application letter for this position Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

Recent Job

Consultant(s)

Hanoi
Deadline: 10/07/2021

Consultancy Service

Vietnam
Deadline: 30/06/2021

Consultant

Lao Cai, Kon Tum
Deadline: 28/06/2021

National Consultant/Partner Coordinator

Homebased and Hanoi
Deadline: 27/06/2021

National Consultant/Gender Expert

Homebased and Hanoi
Deadline: 27/06/2021

National Consultant/Legal Expert

Homebased and Hanoi
Deadline: 27/06/2021

Project Coordinator

Ha Noi
Deadline: 04/07/2021

Research Consultants

Hanoi
Deadline: 29/06/2021

National Consultant

Hanoi
Deadline: 22/06/2021

Country Manager

Hanoi
Deadline: 22/06/2021

Programme Associate

Hanoi
Deadline: 24/06/2021

Regional Practical Guide

Bangkok, Jakarta and Home-based
Deadline: 27/06/2021

Programme Associate

Hanoi
Deadline: 05/07/2021

National Economist

Hanoi
Deadline: 29/06/2021

Training Development Consultant

Bangkok, Jakarta and Home-based
Deadline: 27/06/2021

Chief Conservation Officer

Vietnam
Deadline: 04/07/2021

Supplier

Vietnam
Deadline: 22/06/2021

HR Assistant

Hanoi
Deadline: 21/06/2021

External Audit Consultancy

Quang Binh
Deadline: 20/06/2021

Consultant(s)

Ninh Binh
Deadline: 22/06/2021

Consultancy Service

Hue
Deadline: 18/06/2021

Intern

Hanoi
Deadline: 25/06/2021

Consultants

Lai Chau, Ha Giang and Hanoi
Deadline: 22/06/2021