Tư vấn hỗ trợ hoạt động Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai

Thông tin tổng quát về ChildFund Vietnam :

ChildFund Việt Nam là văn phòng đại diện của ChildFund Australia – một tổ chức phát triển quốc tế độc lập và phi tôn giáo hoạt động để giảm nghèo cho trẻ em trong các cộng đồng đang phát triển.

Một số thông tin về "Tư vấn hỗ trợ hoạt động Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai":

ChildFund Vietnam đang tuyển dụng tư vấn/nhóm tư vấn cho Dự án “Nâng cao năng lực ứng phó và thích ứng biến đổi khí hậu của cộng đồng dân tộc thiểu số huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng”.

Tư vấn chịu trách nhiệm hỗ trợ hoàn thiện kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai cấp thôn, tổng hợp kế hoạch cấp xã, xây dựng nội dung và thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức về giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho người dân.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email: recruitment.VN@childfund.org.vn

Deadline : 11/04/2021

Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập vào link dưới đây :

https://childfund.org.vn/wp-content/uploads/2021/02/VN05-010_Act-1.2-1.3-1.5_TOR-V-Quang-cao-1.pdf

Candidates have to confirm having received the recruitment information through the recruiting channel NGO Recruitment in the application letter for this position

Recent Job

Cloud Systems Unix Engineer

Washington D.C
Deadline: 22/04/2021

Intern - HIV/TB

Hanoi
Deadline: 16/04/2021

Health Services Team Lead

Hanoi
Deadline: All year round

Digital Ambassador

Ho Chi Minh City
Deadline: 25/04/2021

Logistics Clerk

Turin, Italy
Deadline: 06/05/2021

Conservation Program Director

Phnom Penh, Cambodia
Deadline: 16/05/2021

Project coordinator

Danang, Vietnam
Deadline: 30/04/2021

Teaching Assistant

Hanoi, Vietnam
Deadline: 19/04/2021

IT Helper

Hanoi, Vietnam
Deadline: 21/04/2021

Consultancy Service

Hà Nội - Quảng Nam
Deadline: 23/04/2021

Research Assistant

Hanoi-Vietnam
Deadline: 01/05/2021

Research Assistant

Hanoi
Deadline: 01/05/2021

Public Health Specialist

Location United States
Deadline: 30/04/2021

HR Manager

India
Deadline: 05/05/2021

Research Assistant

Hanoi
Deadline: 01/05/2021

Development Associate

North America
Deadline: 30/04/2021

Project Manager

Clearwater, Florida
Deadline: All year round

Consultancy

Vietnam
Deadline: 12/04/2021

Director Assistant Intern

63A Nguyen Cu, Thao Dien ward, Dist 2, Ho Chi Minh city, Vietnam
Deadline: 15/04/2021

Senior Project Officer

Hanoi
Deadline: 18/04/2021

Consultant Team

Nghia Hanh district, Quang Ngai province
Deadline: 11/04/2021

Legal Advisor

Hanoi, Vietnam
Deadline: 01/05/2021