Tư vấn Xây dựng Tài liệu

Địa chỉ: Cao Bằng Hạn chót: 16/02/2021 ChildFund Việt Nam đang tuyển dụng tư vấn/nhóm tư vấn cho Dự án “Tự tin vươn tới ước mơ” với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số cấp Mầm non và Tiểu học tại 6 xã huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tư vấn chịu trách nhiệm phát triển bộ 02 tài liệu về hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số phát triển kĩ năng đọc theo Chương trình và Sách giáo khoa tiếng Việt 1. Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email: recruitment.VN@childfund.org.vn.

THÔNG TIN CƠ BẢN

Dự án “Tự tin vươn tới ước mơ” được ChildFund Australia tài trợ thông qua ChildFund Việt Nam. Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 5 năm 2021. Mục đích của dự án: Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số cấp Mầm non và Tiểu học tại 6 xã huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
Mục tiêu cụ thể:
Mục tiêu 1: Giáo viên Mầm non và Tiểu học tại 6 xã vùng dự án được nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng chương trình và sách giáo khoa mới. Mục tiêu 2: Kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng ngôn ngữ Tiếng Việt được tăng cường thông qua việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, quản lý thư viện thân thiện và các Nhóm cha mẹ trợ giảng. Mục tiêu 3: Điều kiện học tập của học sinh được cải thiện thông qua việc thúc đẩy mô hình thư viện thân thiện, góc học tập ở nhà và các công trình lớp học. Sách giáo khoa mới lớp 1 đã được triển khai thực hiện trong phạm vi toàn quốc trong năm học 2020-2021. Trong đó, mục tiêu quan trọng số 1 của môn Tiếng Việt lớp 1 là phát triển năng lực đọc cho HS để nhanh chóng tiếp cận và học được các môn học khác trong chương trình. Vì vậy, Bộ sách Tiếng Việt lớp 1 chỉ dạy âm vần trong học kì I. Với tốc độ như vậy, HSDT thì sẽ gặp khó khăn trong việc ghi nhớ hệ thống âm vần tiếng Việt và ảnh hưởng đến kĩ năng đọc. Hơn nữa, ngữ liệu trong SGK tiếng Việt 1 chưa thực sự gần gũi/quen thuộc với văn hóa, cuộc sống của học sinh dântộc tại địa bàn Trùng Khánh, nên học sinh lớp 1 gặp khó khăn trong việc hiểu nghĩa từ trong quá trình đọc. Để hỗ trợ học sinh lớp 1 người dân tộc thiểu số phát triển kĩ năng đọc, dự án biên soạn tài liệu bổ trợ đọc phù hợp với học sinh dân tộc thiểu số. Đồng thời, tài liệu hướng dẫn GV dạy lớp 1 sử dụng tài liệu đọc bổ trợ này trong quá trình dạy học. Chi tiết MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Recent Job

National Consultant

Hanoi
Deadline: 11/08/2021

Teaching Assistant

Ho Chi Minh
Deadline: 08/08/2021

Research Assistants in fieldwork

Dien Bien & Son La
Deadline: 23/08/2021

Consultant(s)

Ha Giang and Lai Chau
Deadline: 18/08/2021

Consultant(s)

Online
Deadline: 16/08/2021

Specialist

Vietnam
Deadline: 15/08/2021

Senior Project Officer

Thua Thien Hue or Quang Nam
Deadline: 13/08/2021

Consultancy

Hanoi
Deadline: 29/08/2021

Project Manager/Administrator

Ho Chi Minh
Deadline: 20/08/2021

Consultant

Hanoi
Deadline: 30/08/2021

Individual National Consultant

Hanoi or Ho Chi Minh
Deadline: 08/08/2021

Individual Consultant

Hanoi
Deadline: 01/08/2021