Tư Vấn Tập Huấn Kiến Thức Và Kỹ Năng Truyền Thông Về Sức Khỏe Sinh Sản Vị Thành Niên Và Vệ Sinh Cá Nhân Cho HS

Hoạt động: Tuyển dụng Tư vấn thực hiện “Hoạt động 2.2.1 tập huấn cho cán bộ y tế xã và giáo viên về (1) SKSS/ Vệ sinh kinh nguyệt và kĩ năng tư vấn thân thiện đối với thanh thiếu niên; (2) hành vi về nước sạch vệ sinh môi trường” và “Hoạt động 2.2.2 Các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ trạm y tế xã và giáo viên về kỹ năng truyền thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục Sức khỏe sinh sản/Sức khỏe tình dục (SKSS / SKTD) và hành vi vệ sinh.

Dự án: Nâng cao chất lượng cuộc sống và học tập của học sinh bán trú - VN03-042

1. GIỚI THIỆU

ChildFund Việt Nam là văn phòng đại diện của ChildFund Australia – một tổ chức phát triển quốc tế độc lập và phi tôn giáo hoạt động để giảm nghèo cho trẻ em trong các cộng đồng đang phát triển. ChildFund Australia là thành viên của Liên minh ChildFund – một mạng lưới toàn cầu gồm 12 tổ chức hỗ trợ hơn 23 triệu trẻ em và gia đình của họ tại 70 quốc gia. ChildFund Australia đã đăng kí hoạt động trong lĩnh vực thiện nguyện, là một thành viên của Hội đồng Phát triển Quốc tế Australia và được chính thức công nhận bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại – cơ quan quản lý các chương trình viện trợ nước ngoài của chính phủ Australia.

ChildFund bắt đầu làm việc tại Việt Nam năm 1995 và hợp tác với trẻ em, cộng đồng và các tổ chức địa phương để tạo ra sự thay đổi bền vững, thực hiện các hoạt động cứu trợ nhân đạo khẩn cấp và thúc đẩy quyền trẻ em.

Các dự án được thực hiện ở các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam bao gồm Bắc Kạn, Cao Bằng và Hòa Bình, nơi người dân đa số thuộc các nhóm dân tộc thiểu số, thường là nhóm dễ bị tổn thương và bị sao lãng trong xã hội. Các dự án của ChildFund Việt Nam tập trung vào quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, giáo dục, y tế và phúc lợi cho trẻ em. ChildFund Việt Nam cũng ưu tiên xây dựng khả năng tự thích ứng của thanh thiếu niên bằng cách tạo cơ hội cho trẻ em và thanh thiếu niên tham gia các hoạt động thể thao, đào tạo kỹ năng sống và hỗ trợ các em tham gia quá trình ra quyết định của địa phương.

2. THÔNG TIN CƠ BẢN

Dự án VN03-042 “Nâng cao chất lượng sống và học tập của học sinh bán trú” triển khai từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2025 tại các xã dự án huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn và huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Mục tiêu tổng thể của dự án nhằm “Các trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) và trường phổ thông có học sinh bán trú được quản lý tốt, học sinh sống trong môi trường an toàn, thân thiện và phát triển được các kỹ năng tự bảo vệ mình”

Các mục tiêu của dự án:

  • Mục tiêu 1: Các trường PTDTBT và trường phổ thông có học sinh bán trú được cải thiện công tác quản lý thông qua áp dụng bộ công cụ/tài liệu “Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, chăm sóc học sinh ở các trường PTDTBT và trường phổ thông có học sinh bán trú” (Sau đây gọi tắt là công cụ MSC).
  • Mục tiêu 2: Trường PTDTBT và Trạm Y tế cải thiện hợp tác, thông qua MSC, để có các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt hơn cho tất cả học sinh.
  • Mục tiêu 3: Học sinh, Cha mẹ học sinh (CMHS)/người chăm sóc và cộng đồng được nâng cao về quyền để bảo vệ và góp phần cho sự phát triển lành mạnh của học sinh trong các trường PTDTBT/trường phổ thông có học sinh bán trú theo MSC.

3. MỤC TIÊU

Nhằm cải thiện hợp tác giữa nhà trường và cơ sở y tế thông qua bộ công cụ MSC, để có các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt hơn cho tất cả học sinh (mục tiêu 2). Trong năm tài chính 2022 và 2023, dự án VN03-042 sẽ có nhu cầu tuyển dụng Tư vấn để phối hợp với Ban quản lý chương trình ChildFund huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn và huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng để tổ chức các hoạt động.

Hoạt động 2.2.1: Tập huấn cho cán bộ y tế xã và giáo viên về (1) Sức khỏe sinh sản/ Vệ sinh kinh nguyệt và kĩ năng tư vấn thân thiện đối với thanh thiếu niên; (2) hành vi về nước sạch vệ sinh môi trường”.

Sau khóa tập huấn dự án mong đợi các cán bộ y tế, giáo viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản vị thành niên, họ hiểu được những thay đổi tâm sinh lý của vị thành niên, các mối quan hệ của vị thành niên, thực trạng quan hệ tình dục vị thành niên và các rào cản trong tiếp cận các dịch vụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản. Giáo viên, nhân viên y tế sẽ có cái nhìn cởi mở hơn, hỗ trợ trẻ vị thành niên khi có nhu cầu tìm hiểu dịch vụ, tư vấn khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Hoạt động 2.2.2: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ trạm y tế xã và giáo viên về kỹ năng truyền thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho giáo dục SKSS / SKTD và hành vi vệ sinh.

Khóa tập huấn sẽ trang bị cho cán bộ của trạm y tế xã và giáo viên (1) Các loại hình truyền thông thay đổi hành vi và phương pháp tiếp cận phù hợp trong trường PTDTBT, (2) kỹ năng đào tạo/truyền thông cơ bản để tạo điều kiện cho giáo dục SKSS / SKTD và hành vi vệ sinh, (3) kỹ năng để sử dụng tài liệu truyền thông một cách hiệu quả, (4) học viên sẽ có cơ hội thực hành theo chủ đề cụ thể. Sau khóa tập huấn mỗi trường sẽ chọn một vài giáo viên và cán bộ y tế để thành lập nhóm nòng cốt để triển khai các hoạt động truyền thông theo các chủ đề.

4. PHƯƠNG PHÁP, CÔNG CỤ VÀ NHIỆM VỤ - Tư vấn sẽ cần nghiên cứu tài liệu dự án, bối cảnh của các nhà trường và hành vi của học sinh và giáo viên và thảo luận, thống nhất với ChildFund để xây dựng các chương trình tập huấn và các tài liệu phù hợp. - Xây dựng nội dung chi tiết các bài giảng của các lớp tập huấn/nội dung tình huống, tài liệu phát tay cho học viên để thống nhất với ChildFund trước khi triển khai khóa tập huấn. - Lập danh mục văn phòng phẩm, dụng cụ phù hợp cho từng khóa học. - Tiến hành thực hiện theo chương trình đã thống nhất, tuy nhiên có thể linh hoạt điều chỉnh theo thực tế để đạt được kết quả sau khi đã trao đổi với cán bộ ChildFund. - Viết báo cáo bằng tiếng Việt.

5. PHẠM VI CÔNG VIỆC Địa điểm: Online hoặc tại trực tiếp tại Văn phòng ChildFund Việt Nam tại Bắc Kạn và Cao Bằng: Thảo luận, trao đổi với các bên liên quan trong quá trình xây dựng kế hoạch, kịch bản và các nội dung liên quan tới nhiệm vụ Tư vấn. Tại huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn và tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng: Thực hiện các khóa tập huấn cho học sinh theo kế hoạch đã được thống nhất.

Thời gian: Dự kiến công việc sẽ được thực hiện từ tháng 08/2022-11/2022

Sản phẩm đầu ra: - 04 khóa tập huấn được thực hiện - 01 bản báo cáo chung cho cả gói hoạt động - 50 giáo viên và cán bộ y tế xã được nâng cao năng lực về Kiến thức SKSS/ SKSSVTN và kĩ năng tư vấn thân thiện đối với thanh thiếu niên; (2) hành vi về nước sạch vệ sinh môi trường và Kỹ năng truyền thông sức khỏe sinh sản và hành vi vệ sinh.

Giám sát/ quản lý nhiệm vụ

Các nhóm Tư vấn sẽ báo cáo cho quản lý vùng tại Cao Băng, Bắc Kạn; chuyên gia y tế của Tổ chức ChildFund Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ và có trách nhiệm báo cáo với Điều phối viên dự án và các cán bộ phụ trách dự án “Nâng cao chất lượng sống và học tập của học sinh bán trú" tại Văn phòng ChildFund Việt Nam tại Bắc Kạn, Cao Bằng và các đối tác liên quan tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn và huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Bảo mật:

Mọi thảo luận và tài liệu liên quan đến Điều khoản tham chiếu này sẽ được hai bên giữ bảo mật.

An toàn cho trẻ em:

Ứng viên trúng tuyển sẽ phải tuân thủ theo Chính sách và Quy trình An toàn cho Trẻ em của ChildFund Australia và ký Quy tắc ứng xử An toàn cho trẻ em. Nếu Tư vấn làm viêc, liên hệ trực tiếp hay tiếp cận với thông tin cá nhân của trẻ, Tư vấn phải nộp bản xác nhận Lý lịch Tư pháp.

Chống khủng bố:

ChildFund Australia thực hiện nghĩa vụ theo luật của Úc liên quan đến chống khủng bố. Để có thể thực hiện nghĩa vụ của mình, tên của của chuyên gia Tư vấn sẽ được kiểm tra theo quy định của Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) và An ninh Quốc gia Úc trước khi bắt đầu mối quan hệ tài chính.

6. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN Tư vấn trưởng nhóm: - Là Bác sĩ Sản khoa hoặc có chuyên môn liên quan - Đã từng có kinh nghiệm tổ chức các khóa tập huấn có sự tham gia, đặc biệt là các khóa tập huấn về Sức khỏe sinh sản vị thành niên, truyền thông thay đổi hành vi - Đã từng làm việc với các tổ chức phi chính phủ là một lợi thế

Thành viên hỗ trợ: - Có chuyên môn là bác sỹ hoặc y tế công cộng - Có kinh nghiệm giảng dạy các khóa học có sự tham gia, đặc biệt là các khóa tập huấn nội dung về nước sạch và vệ sinh môi trường - Đã từng làm việc với các tổ chức phi chính phủ là một lợi thế

7. NỘP HỒ SƠ, ĐỀ XUẤT THỜI GIAN VÀ NGÂN SÁCH

Gửi hồ sơ Đề xuất:

  • Kế hoạch thực hiện dự kiến và phân bổ thời gian cho nội dung 2 khóa tập huấn
  • Tổng ngân sách đề xuất bao gồm cả phí Tư vấn hàng ngày và chi phí cho chuyến đi thực địa;

Ngoài ra, cần đính kèm các tài liệu sau:

  • CV của Tư vấn (hoặc các thành viên nhóm Tư vấn)
  • Một trong 3 loại giấy tờ (Xác nhận nhân sự của công an, lý lịch tư pháp hoặc Xác nhận công tác của cơ quan chủ quản.
  • Bản chụp CMND hoặc CCCD

Sau khi trúng tuyển các Tư vấn sẽ cần hoàn thiện một số các cam kết theo yêu cầu của ChildFund và nhà tài trợ.

Ứng viên quan tâm cần gửi Đề xuất và hoàn thành đơn ứng cử trực tuyến qua link https://childfund.org.vn/vi/lam-viec-cung-chung-toi/ trước 5 giờ chiều (ngày 25 tháng 05 năm 2022). Chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu.

Nhấn vào đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network

Recent Job

Graphic Designer Intern

Ho Chi Minh city
Deadline: 30/06/2022

Program Assistant Intern

Ho Chi Minh city
Deadline: 30/06/2022

Finance Intern

Hochiminh City
Deadline: 25/05/2022

Thực Tập Sinh

Ho Chi Minh
Deadline: 30/05/2022

Cán Bộ Dự án Phối hợp Y tế công tư (PPM)

Thanh Hoa, Binh Duong, Long An, Ba Ria - Vung Tau
Deadline: 15/06/2022

Program Officer

Hà Nội
Deadline: 20/05/2022

Kế Toán

#298 Kim Ma, Hanoi
Deadline: 23/05/2022

Program Officer

HCM
Deadline: 30/06/2022

International Expert

Hà Nội
Deadline: 21/05/2022

Bác Sĩ Thú Y

Nghệ An, Ninh Bình
Deadline: 20/05/2022