Cán bộ Tín dụng

Key Responsibilities

1. Tiếp thị mở rộng khách hàng/ phát triển cụm

 • Các hoạt động tuyên truyền vận động và phát triển mở rộng khách hàng được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của chi nhánh.
 • Tất cả các khách hàng mới được tập huấn định hướng, các tổ/ nhóm tín dụng tại cộng đồng được thành lập và củng cố theo đúng quy chế và hướng dẫn của TCVM.

2. Quản lý vốn vay

 • Các chính sách/ quy định tín dụng được đảm bảo thực hiện đúng.
 • Lựa chọn đối tượng vay vốn, xét duyệt hồ sơ vay vốn, thẩm định khách hàng vay kỹ lưỡng trước khi đề xuất Ban xét duyệt vốn vay phê duyệt và giải ngân
 • Việc xét duyệt vốn vay tại nhóm/ cụm được giám sát thường xuyên nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch theo đúng quy định.
 • Kế hoạch thu hồi vốn vay hàng tháng của từng khách hàng/ nhóm/ cụm trong địa bàn quản lý được chuẩn bị chính xác và trình lên Trưởng Chi nhánh để xin phê duyệt.
 • Việc hoàn trả vốn vay được giám sát chặt chẽ đảm bảo không để xảy ra nợ quá hạn và theo đúng chính sách quản lý tiền mặt.
 • Quá trình sử dụng của khách hàng được kiểm tra, giám sát chặt chẽ thông qua việc thường xuyên thăm hỏi khách hàng tại nơi kinh doanh trước, trong và sau khi giải ngân.
 • Các tài liệu, hồ sơ liên quan được lưu giữ cẩn thận theo đúng quy định của chương trình.
 • Hỗ trợ các Cán bộ tín dụng khác khi có các vụ việc chậm trả.
 • Đề xuất và áp dụng các biện pháp phù hợp và khả thi để đề phòng hoặc chấm dứt sớm nợ quá hạn (nếu có) trong địa bàn phụ trách.

3. Giám sát và Đánh giá

 • Kế hoạch làm việc cá nhân hàng tháng được xây dựng và thống nhất với Trưởng chi nhánh, đảm bảo đóng góp vào việc thực hiện hiệu quả kế hoạch chung toàn chi nhánh.
 • Các báo cáo được lập và cập nhật chính xác và kịp thời, bao gồm báo cáo vay vốn, chậm trả (nếu có); kế hoạch thu hồi…
 • Đóng góp ý kiến trong việc lập kế hoạch hoạt động hàng năm, quý, tháng của chi nhánh khi tham gia vào cuộc họp của chi nhánh.
 • Tham gia tích cực vào các hoạt động giám sát và đánh giá chung của chi nhánh.

4. Trách nhiệm khác

 • Mối quan hệ với chính quyền địa phương, trước hết là cấp thôn bản được xây dựng và duy trì tốt.
 • Hỗ trợ các cán bộ tín dụng khác của chi nhánh trong công việc phát triển khách hàng, quản lý cụm và quản lý vốn vay
 • Hỗ trợ Trưởng chi nhánh trong các hoạt động nghiên cứu và khảo sát thị trường - Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao phó.
Knowledge & Skill
 • Tốt nghiệp THPT
 • Có bằng trung cấp hoặc hiểu biết về nông nghiệp, kinh doanh, phát triển cộng đồng và tài chính; kế toán
 • Khả năng lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh và quản lý các vấn đề về tài chính
 • Kỹ năng giao tiếp cộng đồng tốt
 • Biết sử dụng máy vi tính (gồm Word và Excel).
 • Cam kết làm việc với người nghèo và có tinh thần trách nhiệm phục vụ khách hàng
 • Năng động, dễ thích nghi và có khả năng làm việc theo nhóm
 • Quyết đoán, sang tạo, kiên nhẫn và chính trực
 • Trung thực, nhiệt tình và ham học hỏi
APPLY HERE

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network

Recent Job

Graphic Designer Intern

Ho Chi Minh city
Deadline: 30/06/2022

Program Assistant Intern

Ho Chi Minh city
Deadline: 30/06/2022

Finance Intern

Hochiminh City
Deadline: 25/05/2022

Thực Tập Sinh

Ho Chi Minh
Deadline: 30/05/2022

Cán Bộ Dự án Phối hợp Y tế công tư (PPM)

Thanh Hoa, Binh Duong, Long An, Ba Ria - Vung Tau
Deadline: 15/06/2022

Program Officer

Hà Nội
Deadline: 20/05/2022

Kế Toán

#298 Kim Ma, Hanoi
Deadline: 23/05/2022

Program Officer

HCM
Deadline: 30/06/2022

International Expert

Hà Nội
Deadline: 21/05/2022