World Vision International – Vietnam (WVV)

Cán bộ Tín dụng

Deadline: 07-04-2022

Bookkeeper

Deadline: 20-03-2022

AP Manager

Mường Chải
Deadline: 15-01-2022

HEA and DRR Specialist

Deadline: 04-01-2022

Vocational Training Consultant

Quang Tri
Deadline: 04-05-2021

WVV Sponsorship Facilitator

Thanh Hoa
Deadline: 30-04-2021

Volunteer

Quang Tri
Deadline: 26-04-2021

AP Manager

Ho Chi Minh
Deadline: 30-03-2021

Internship

Quan Son, Thanh Hoa
Deadline: 18-03-2021

Sponsorship Facilitator

Thanh Hoa
Deadline: 22-03-2021

AP Development Facilitator – Binh Chanh, HCM city

Binh Chanh, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Deadline: 31-03-2021

AP Development Facilitator – Lam Binh AP

Lam Binh, Tuyen Quang, Viet Nam
Deadline: 01-05-2021

AP Bookkeeper

Dak Nong, Viet Nam
Deadline: 05-04-2021

NO Finance Officer

Hà Nội
Deadline: 31-03-2021
1 2

Organisation

Subscribe Newsletter

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất