Cộng tác viên dự án (CARE)


Mô tả công việc:

 • Chức danh: Cộng tác viên dự án
 • Địa điểm: Hà Nội, Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành lân cận
 • Thời gian: 3/2024 – 12/2024
 • Báo cáo cho: Cán bộ chương trình thuộc Tổ chức CARE tại Việt Nam  

Về CARE:

Ra đời năm 1945, CARE là tổ chức nhân đạo hàng đầu chống đói nghèo toàn cầu và cứu trợ khẩn cấp. Có mặt ở hơn 100 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, CARE đặc biệt chú trọng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái nghèo bởi khi có được nguồn lực phù hợp, họ có sức mạnh đưa cả gia đình và cộng đồng thoát khỏi đói nghèo. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.care-international.org.
CARE tại Việt Nam là một tổ chức sáng tạo và năng động hợp tác cùng các tổ chức quốc tế và Việt Nam từ năm 1989 trong hơn 300 dự án. Chúng tôi nhận thấy chìa khóa dẫn đến phát triển công bằng nằm ở việc giải quyết những nguyên nhân gốc rễ, mang tính cấu trúc của đói nghèo và bất công đang khiến một số nhóm dân cư trong xã hội bị tổn thương và đẩy ra ngoài lề. Mục tiêu chương trình dài hạn của chúng tôi ở Việt Nam là người nghèo dân tộc thiểu số và người dân thành thị bị thiệt thòi, thuộc mọi giới tính, đặc biệt là phụ nữ, được hưởng lợi một cách công bằng từ sự phát triển. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.care.org.vn.

Thông tin về dự án:

Bất bình đẳng giới vẫn tồn tại trên toàn cầu và có tác động lớn đến kinh doanh, nền kinh tế và xã hội. Sự phân biệt đối xử mang tính hệ thống, những khuôn mẫu và chuẩn mực có hại về giới tiếp tục duy trì những thách thức đối với bình đẳng giới đối với phụ nữ, hạn chế họ phát huy hết tiềm năng của mình. 
Ngành dệt may – da giày có đến hơn 75% lao động là nữ giới. Trong bối cảnh đó, chuỗi cung ứng ngành dệt may phải đối mặt với những thách thức về bình đẳng giới trong mọi khía cạnh hoạt động, từ điều kiện làm việc không an toàn đến làm thêm giờ quá mức, hay các vấn đề xung quanh bạo lực trên cơ sở giới và quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Những nỗ lực hiện tại của ngành may mặc thường chỉ tập trung vào một trong những khía cạnh này tại một thời điểm và không giải quyết thỏa đáng các nguyên nhân gốc rễ, dẫn đến các giải pháp rời rạc và không bền vững.
Dự án Flagship đang được triển khai tại 3 nhà máy may ở Việt Nam với 2 nhà máy ở tỉnh Hưng Yên và 1 nhà máy ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một chương trình can thiệp tổng hợp được thiết kế nhằm giải quyết nhiều rào cản cùng một lúc thông qua cách tiếp cận hài hòa về bình đẳng giới. Các can thiệp sẽ được thiết kế theo 4 lĩnh vực chính:
 • Tiếng nói và khả năng lãnh đạo của phụ nữ; 
 • Trao quyền kinh tế cho phụ nữ;
 • Sức khỏe và Phúc lợi có tính đáp ứng giới;
 • Tăng cường sự tham gia của nam giới.
Dự án bao gồm nhưng không giới hạn một số hoạt động như: tổ chức sự kiện truyền thông cho công nhân về các chủ đề sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới cho công nhân; thành lập và xây dựng năng lực cho các nhóm công nhân; tập huấn cho lãnh đạo và quản lý nhà máy về nhạy cảm giới, xử lý trường hợp bạo lực trên cơ sở giới; tham vấn cho lãnh đạo và quản lý nhà máy các chính sách về đa dạng – công bằng – hòa nhập.

Lý do/cơ sở và mục đích:

Một trong những mục tiêu của dự án Flagship là thành lập các nhóm công nhân nòng cốt trong các nhà máy tham gia dự án và thực hiện các hoạt động xây dựng năng lực lãnh đạo và trao quyền cho họ. Hoạt động này sẽ diễn ra trung bình 1 lần/tháng trong 1-2 ngày làm việc tại mỗi nhà máy xuyên suốt thời gian dự án được triển khai tại Việt Nam (2024 – 2025). Nhằm hỗ trợ các hoạt động dự án triển khai tại nhà máy và tài liệu hóa lại tiến trình hoạt động của các nhóm công nhân nòng cốt, dự án cần tuyển 04 cộng tác viên , trong đó 2 người ở Hà Nội/ Hưng Yên và tỉnh thành lân cận; 2 người ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh thành lân cận.

Phạm vi công việc và kết quả chính:

Phạm vi công việc:
 • Giám sát các buổi sinh hoạt nhóm công nhân, quan sát và đánh giá mức độ tham gia của các thành viên.
 • Ghi chép tiến trình các buổi sinh hoạt nhóm và nội dung thảo luận theo hướng dẫn và mẫu báo cáo cung cấp bởi CARE.
 • Hỗ trợ việc điều hành thảo luận khi cần thiết, theo tiến trình đã được thống nhất bởi CARE.
 • Tham gia các buổi đánh giá rút kinh nghiệm và lập kế hoạch cùng CARE.
 • Đi thực địa theo kế hoạch thống nhất với CARE trong thời gian từ tháng 3 – 12/2024. Chi phí và sắp xếp hậu cần sẽ do CARE chi trả. Địa bàn dự kiến: Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh và/hoặc một số tỉnh thành lân cận.
Trách nhiệm:
 • Đảm bảo các sản phẩm đầu ra theo yêu cầu chất lượng và tiến độ
 • Cam kết thúc đẩy bình đẳng giới và tôn trọng sự đa dạng.
 • Đảm bảo việc bảo mật thông tin, tuân thủ các chính sách và quy trình về an toàn, an ninh và bảo vệ trẻ em của CARE.
 • Tuân thủ các yêu cầu về tài chính và hoạt động của CARE, thực hành liêm chính và trung thực.
Sản phẩm đầu ra: 
 • Các bản ghi chép tiến trình và kết quả của các buổi sinh hoạt nhóm, nội dung thảo luận trong các hoạt động theo biểu mẫu cung cấp bởi CARE. Ngoài các thông tin theo mẫu, các bản ghi chép này cần đảm bảo có đầy đủ những nội dung sau: 
  • Ảnh chụp và video ghi lại tiến trình từng buổi sinh hoạt nhóm và các hoạt động liên quan của dự án.
  • Trích dẫn trực tiếp (nếu có) của công nhân/lãnh đạo nhà máy về hoạt động dự án.
 • Mỗi cộng tác viên ghi nhận 01 câu chuyện thay đổi của 01 công nhân/ lãnh đạo nhà máy tham gia vào dự án. Có thể tham khảo hướng dẫn ghi lại câu chuyện thay đổi (Most significant change story) của CARE. 
 • Báo cáo hoạt động thực địa (Field trip report) bao gồm kết quả hoạt động của cộng tác viên trong từng chuyến/hoạt động thực địa theo như mô tả công việc, các bài học kinh nghiệm và đề xuất theo biểu mẫu cung cấp bởi CARE. Báo cáo này cần được lập và phê duyệt bởi Quản lý dự án khi kết thúc mỗi hoạt động. 

Dự kiến thời gian:

Công việc Thời gian (Số ngày dự kiến)
Đi thực địa và thực hiện các công việc giám sát, hỗ trợ nhóm công nhân theo kế hoạch dự án 2-4 ngày/tháng
Tham gia các buổi đánh giá rút kinh nghiệm và lập kế hoạch cùng CARE 1-2 ngày/tháng
Hoàn thiện Các bản ghi chép tiến trình và kết quả của các buổi sinh hoạt nhóm, nội dung thảo luận trong các hoạt động và Báo cáo hoạt động thực địa 1 ngày/tháng
Hoàn thiện 01 câu chuyện thay đổi 2 ngày
TỔNG CỘNG 4-8 ngày/tháng
 
Lưu ý: Số ngày làm việc có thể điều chỉnh dựa trên kế hoạch hoạt động của dự án và sẽ được thống nhất giữa CARE và Cộng tác viên. Dự án sẽ chi trả chi phí dựa trên số ngày làm việc thực tế. Căn cứ trên định mức của tổ chức CARE tại Việt Nam, mức hỗ trợ cho Công tác viên dự án là 350,000đ/người/ngày làm việc.

Tiêu chí lựa chọn: 

 • Quan tâm đến các vấn đề xã hội và phát triển cộng đồng, có mong muốn làm việc cùng và hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương.
 • Cam kết tham gia đầy đủ các chuyến đi thực địa đến các quận/ huyện dự án tại tỉnh Hưng Yên và/hoặc thành phố Hồ Chí Minh theo kế hoạch thống nhất với CARE.
 • Có kinh nghiệm làm việc nhóm, có kỹ năng điều hành, giám sát đánh giá và ghi chép tốt.
 • Tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng thích ứng và thái độ sẵn sàng học thêm những điều mới thông qua tập huấn và trải nghiệm thực tế ở thực địa.

Quy trình ứng tuyển:

Ứng viên quan tâm cần nộp các tài liệu sau, trong đó nêu rõ tiêu đề của Điều khoản Tham chiếu tới email: procurement3@care.org.vn
 • CV, ghi rõ các kinh nghiệm có liên quan;
 • Thư bày tỏ nguyện vọng, chia sẻ lý do vì sao bạn muốn làm cộng tác viên cho dự án này.
Thời hạn: trước 4h chiều ngày 15 tháng 03 năm 2024
CARE cam kết là nhà tuyển dụng công bằng cho tất cả mọi người. Phụ nữ, người dân tộc thiểu số và người khuyết tật được khuyến khích ứng tuyển.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến công việc với Tổ chức CARE. Chính sách tổ chức chúng tôi là không khoan nhượng đối với hành vi quấy rối tình dục trong và ngoài tổ chức và chúng tôi luôn chú trọng việc bảo vệ trẻ em trong mọi hoạt động của mình. Chính sách bảo vệ khỏi bóc lột, xâm hại và quấy rối tình dục cũng như chính sách bảo vệ trẻ em nói chung là nền tảng cho mọi mối quan hệ hợp tác công việc của chúng tôi, bao gồm trong công tác tuyển dụng. Quy trình tuyển dụng được thiết kế nhằm đảm bảo chúng tôi chỉ tuyển những người phù hợp trong làm việc với các nhân viên khác và cộng đồng. Ngoài các kiểm tra trước khi tuyển dụng, chúng tôi sẽ sử dụng quy trình tuyển và tham khảo thông tin nhằm đảm bảo tư vấn/nhà cung cấp mới tiềm năng hiểu và tuân thủ với các chuẩn mực mong đợi. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc với Trưởng nhóm Nhân sự.
Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự

Recent Job

Finance Officer (PSI)

Deadline: 26/04/2024

M&E Manager ( IRD VN )

Deadline: 30/04/2024

Finance Director (FIT)

Deadline: 30/04/2024

Finance Officer (WWF)

Deadline: 30/04/2024
Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/