Ho Chi Minh city

VNM (Hanoi and HCMC) – Events and Communications Interns

Events and Communications Interns
Deadline: 20-12-2022

Accountant

Hồ Chí Minh
Deadline: 30-11-2021

Assistant

Hồ Chí Minh
Deadline: 30-11-2021

Content Creator

Ho Chi Minh
Deadline: 15-10-2021

DRR-ER Project Officer

Ho Chi Minh
Deadline: 22-09-2021

Individual National Consultant

Hanoi or Ho Chi Minh
Deadline: 08-08-2021

Project Officer for the SDC Wetland Project

Ho Chi Minh, with frequent travel to project sites in the Mekong Delta
Deadline: 14-03-2021

Research Coordinator

Ho Chi Minh
Deadline: 31-03-2021

Scientific Writer

Ho Chi Minh
Deadline: 12-03-2021

Graphic Designer

Ho Chi Minh City
Deadline: 31-10-2020

Managing Director (MD)

Ho Chi Minh City
Deadline: 31-10-2020

Volunteer Teacher

Ho Chi Minh City
Deadline: 10-09-2020

Local Gender Consultant

Ho Chi Minh City
Deadline: 04-09-2020

Housing Assistant

Ho Chi Minh City
Deadline: 20-08-2020
1 2

Organisation

Subscribe Newsletter

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất