Consultancy Service: Local Rice Planning

Dự án Tiếp cận Thị trường do Oxfam tài trợ cần tuyển đơn vị tư vấn để phối hợp cùng với đối tác địa phương của tỉnh tiến hành hoạt động thúc đẩy xây dựng kế hoạch dài hạn phát triển chuỗi giá trị gạo đặc sản/chất lượng cao của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Đọc thêm về thông tin công việc tại đây.

Tư vấn có quan tâm cần gửi đề xuất kỹ thuật và tài chính qua email đến địa chỉ: HR.Vietnam@oxfam.org trước 17:00 ngày 15/11/2020.

Hồ sơ bao gồm:

  • Lý lịch trích ngang (CV) của tư vấn, hồ sơ của công ty/đơn vị tư vấn (nếu có)
  • Bản đề xuất chi tiết về kỹ thuật, bao gồm kế hoạch và thời gian thực hiện.
  • Bản đề xuất tài chính

Recent Job

Project Finance Assistant

Hà Nội
Deadline: 16/12/2020

Comunications Officer

Hanoi
Deadline: 31/12/2020

Consultancy

Hanoi, Da Nang and Ho Chi Minh City
Deadline: 10/12/2020

Public Conversations Intern

HQ/New York, UNITED STATES OF AMERICA
Deadline: 06/12/2020

Programme Manager

Hanoi
Deadline: 25/12/2020

Accountant

Lao Cai
Deadline: 25/12/2020

Social Development Specialist

Washington, DC, United States
Deadline: 02/12/2020

Trợ lý Chương trình

27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Deadline: 15/12/2020

PR and communication officer

IZ Office Hanoi, Floor Hanoi Towers, 49 Hai aa Trung Street, Hanoi, Viet Nam
Deadline: 15/12/2020