Oxfam in Vietnam

Cán Bộ Kỹ Thuật

Hà Nội
Deadline: 15-03-2022

Programme Finance Officer

Hanoi
Deadline: 20-01-2022

Programme Finance Officer

Hanoi
Deadline: 10-10-2021

Specialist

Vietnam
Deadline: 15-08-2021

Communication Intern

Hanoi
Deadline: 15-07-2021

Consultants

Vietnam
Deadline: 15-06-2021

Consultants

Vietnam
Deadline: 14-06-2021

Consultant(s)

Linh hoạt (miền Bắc, miền Trung, miền Nam)
Deadline: 14-06-2021

Consultant

Khanh Hoa and Binh Thuan provinces
Deadline: 28-05-2021

Consultant(s)

Ha Noi, Hai Duong, Bac Ninh, Ho Chi Minh
Deadline: 07-05-2021

Creative Agency

Hanoi, Da Nang and Ho Chi Minh City
Deadline: 28-04-2021

Consultant

Soc Trang, Bac Lieu and Ca Mau.
Deadline: 20-04-2021

Consultant

Tien Giang, Ben Tre, Tra Vinh and Thanh Hoa & Nghe An
Deadline: 23-04-2021
1 2

Organisation

Subscribe Newsletter

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự