Cán bộ Chương trình Dân tộc thiểu số (iSEE)


 • Hình thức: toàn thời gian
 • Hợp đồng: 1 năm, có gia hạn
 • Địa điểm: Hanoi
 • Thời gian bắt đầu: Từ tháng 6/2022
 • Salary (Gross): Thỏa thuận: 11 – 15.5 triệu VNĐ

iSEE là tổ chức phi lợi nhuận làm việc vì quyền của mọi người, bao gồm các nhóm thiểu số. iSEE hướng đến việc thúc đẩy các giá trị tự do, bình đẳng, khoan dung trong xã hội Việt Nam.

Làm việc chủ yếu ở Hà Nội, trong môi trường thân thiện, học hỏi và đa dạng, Cán bộ Chương trình Dân tộc thiểu số chịu trách nhiệm thực hiện tốt các hoạt động, dự án của cơ quan về mảng dân tộc thiểu số: nghiên cứu, truyền thông, xây dựng cộng đồng...

Một số nhiệm vụ chính:

 • Triển khai và giám sát hoạt động, dự án được giao trong mảng Dân tộc thiểu số về tiến độ, chất lượng và tài chính;
 • Phối hợp cùng nhóm chương trình Dân tộc thiểu số và tổ chức trong việc xây dựng chiến lược và phát triển chương trình ;
 • Tham gia, kết nối với các mạng lưới và các bên liên quan theo phân công cụ thể bởi Quản lý chương trình;
 • Thực hiện báo cáo dự án và các báo cáo liên quan theo phân công

(JD CHI TIẾT: 20220831-em-officer )

Một số yêu cầu chính:

 • Bằng Đại học, ưu tiên các ngành khoa học xã hội, nhân học, xã hội học, phát triển, truyền thông, luật và khoa học chính trị;
 • Có khả năng làm việc tự chủ và sáng tạo;
 • Có tối thiểu 3 đến 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển, quyền của các nhóm thiểu số hoặc các vấn đề xã hội liên quan
 • Nói và viết tiếng Anh và tiếng Việt thông thạo;

Hợp đồng và quyền lợi

 • Hợp đồng lao động theo quy định của Việt Nam;
 • Giờ làm việc: 37.5 giờ/tuần; 20 ngày nghỉ phép/năm; 10 ngày nghỉ ốm/năm;
 • Được hưởng đầy đủ các chính sách về y tế, đào tạo, bảo hiểm như trong chính sách nhân sự của iSEE;
 • Được hỗ trợ trong việc khám phá và nâng cao năng lực theo nhu cầu, kết nối và hỗ trợ cho các cơ hội học bổng trao đổi hoặc sau đại học ở trong và ngoài nước;
 • Mức lương thoả thuận tuỳ vào kinh nghiệm và năng lực làm việc.
 • Mức lương đã bao gồm các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm, có tháng lương 13
 • Bản mô tả công việc có thể được điều chỉnh vì mục đích phát huy tốt nhất năng lực của ứng viên và phù hợp mục tiêu của tổ chức.

Các ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ (thư ngỏ giới thiệu bản thân và sự quan tâm, kèm một bản CV chi tiết năng lực và kinh nghiệm) cho chị Phùng Thị Tường Vân theo địa chỉ email tuyendung@isee.org.vn.

 • Hình thức nhận hồ sơ: Chỉ nhận qua email.
 • Hạn chót nhận hồ sơ: 17h ngày 12/09/2022.
 • Thông báo kết quả: Qua email chỉ với ứng viên được chọn, tối đa 15 ngày làm việc sau hạn chót nhận hồ sơ.

— ⭑ —

iSEE chào đón mọi hồ sơ, không phân biệt dân tộc, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, giới tính, xu hướng tính dục, bản dạng và thể hiện giới; các ứng viên thuộc các nhóm thiếu sự hiện diện được khuyến khích nộp hồ sơ. Việc tuyển dụng dựa vào những tiêu chuẩn công bằng.

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network

Tags: ,

Recent Job

Executive Director (CHANGE)

Ho Chi Minh
Deadline: 31/10/2022

Operations Officer (CHANGE)

Ho Chi Minh
Deadline: 30/09/2022
Breaking thailand news, thai news, thailand news Verified News Story Network