Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch phát triển

Nghiên cứu và xây dựng kế hoạch phát triển bền vững vùng nuôi và khai thác Nghêu tại tỉnh Bến Tre

Được sự tài trợ của Liên Minh Châu ÂU (EU), Tổ chức Oxfam tại Việt Nam hợp tác với Trung tâm hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng phối hợp triển khai dự án “Phát triển bền vững và toàn diện chuỗi giá trị nghêu ở Việt Nam” tại 03 tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang (2018-2022). Một trong những kỳ vọng của dự án là thúc đẩy việc xây dựng kế hoạch dài hạn nhằm phát triển bền vững chuỗi giá trị Nghêu tại các tỉnh trong vùng dự án, qua đó tạo điều kiện thuận lợi giúp nông dân và các tác nhân trong chuỗi giá trị, nhất là các cơ quan quản lí của địa phương có cơ sở để hỗ trợ, đầu tư phát triển chuỗi giá trị Nghêu theo hướng hiệu quả và bền vững. Tư vấn/đơn vị tư vấn quan tâm cần gửi đề xuất kỹ thuật và tài chính qua email đến địa chỉ: HR.Vietnam@oxfam.org trước 17:00 ngày 05/02/2020. Hồ sơ bao gồm:
  • Sơ yếu lý lịch (CV) của tư vấn, hồ sơ của công ty/đơn vị tư vấn (nếu có)
  • Bản đề xuất chi tiết về kỹ thuật, bao gồm kế hoạch và thời gian thực hiện.
  • Bản đề xuất tài chính chi tiết
Chi tiết về công việc vui lòng xem tại ĐÂY. Candidates have to confirm having received the recruitment information through the recruiting channel NGO Recruitment in the application letter for this position

Recent Job

Finance and Admin Officer

Lam Dong
Deadline: 21/04/2021

Project Technical Officer

Ho Chi Minh
Deadline: 25/04/2021

Cloud Systems Unix Engineer

Washington D.C
Deadline: 22/04/2021

Intern - HIV/TB

Hanoi
Deadline: 16/04/2021

Health Services Team Lead

Hanoi
Deadline: All year round

Digital Ambassador

Ho Chi Minh City
Deadline: 25/04/2021

Logistics Clerk

Turin, Italy
Deadline: 06/05/2021

Conservation Program Director

Phnom Penh, Cambodia
Deadline: 16/05/2021

Project coordinator

Danang, Vietnam
Deadline: 30/04/2021

Teaching Assistant

Hanoi, Vietnam
Deadline: 19/04/2021

IT Helper

Hanoi, Vietnam
Deadline: 21/04/2021

Local Expert

Mekong Delta
Deadline: 16/04/2021

Local Team Leader

Mekong Delta
Deadline: 16/04/2021

Consultancy Service

Hà Nội - Quảng Nam
Deadline: 23/04/2021

Consultancy Service

Thua Thien Hue, Quang Nam and Binh Dinh;
Deadline: 30/04/2021

Consultant

Soc Trang, Bac Lieu and Ca Mau.
Deadline: 20/04/2021

Consultant

Tien Giang, Ben Tre, Tra Vinh and Thanh Hoa & Nghe An
Deadline: 23/04/2021

Land Cover Mapping Specialist

Hanoi, Vietnam or Cali or Bogota in Colombia
Deadline: 30/04/2021

Research Assistant

Hanoi-Vietnam
Deadline: 01/05/2021

Consultants

Hanoi
Deadline: 19/04/2021

Research Assistant

Hanoi
Deadline: 01/05/2021

Programme Intern

Hanoi
Deadline: 21/04/2021

Strategic Partnership Lead

United Kingdom
Deadline: 25/04/2021

Public Health Specialist

Location United States
Deadline: 30/04/2021

HR Manager

India
Deadline: 05/05/2021