Save Vietnam’s Wildlife

Quản lý Giáo dục và Nâng cao Nhận thức (SVW)

Hà Nội/ Pù Mát / Cúc Phương
Deadline: 01-09-2023

Cán bộ Phân tích dữ liệu SMART (SVW)

Hà Nội/ Cúc Phương/ Pù Mát/ Cát Tiên
Deadline: 01-09-2023

Cộng tác viên khảo sát dự án giảm nhu cầu sử dụng ĐVHD

Vườn Quốc gia Cát Tiên, U Minh Thượng, U Minh Hạ
Deadline: 06-02-2023

Cán bộ Phân tích dữ liệu

Cúc Phương, Ninh Bình
Deadline: 05-08-2022

Cán bộ giáo dục và Nâng cao nhận thức

Vườn Quốc Gia Pù Mát, Nghệ An
Deadline: 05-08-2022

Điều phối chương trình giảm cầu

Vườn Quốc Gia Pù Mát, Nghệ An
Deadline: 05-08-2022

Bác sĩ thú y

Cúc Phương, Nghệ An
Deadline: 05-08-2022

Trưởng nhóm chăm sóc động vật

Vườn Quốc Gia Pù Mát, Nghệ An
Deadline: 05-08-2022

Cán bộ Thiết kế

VQG Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình
Deadline: 31-10-2021

Technical Adviser

Ninh Binh province
Deadline: 31-01-2021

Cán Bộ Nghiên Cứu Thực Địa

VQG Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình
Deadline: 20-11-2020

Tình nguyện viên nghiên cứu – Khảo sát ảnh hưởng của COVID-19 Tới hoạt động của các trang trại nuôi động vật hoang dã ở Việt Nam

Save Vietnam’s Wildlife, VQG Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình; và tham gia khảo sát tại hai tỉnh thành miền Trung
Deadline: 25-05-2020

Finace Officer

Cuc Phuong, Nho Quan, Ninh Binh
Deadline: 03/15/2020
1 2

Organisation

Subscribe Newsletter

Top List in the World https://top-list-co.blogspot.com/