Save Vietnam’s Wildlife

Cán bộ Thiết kế

VQG Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình
Deadline: 31-10-2021

Technical Adviser

Ninh Binh province
Deadline: 31-01-2021

Cán Bộ Nghiên Cứu Thực Địa

VQG Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình
Deadline: 20-11-2020

Tình nguyện viên nghiên cứu – Khảo sát ảnh hưởng của COVID-19 Tới hoạt động của các trang trại nuôi động vật hoang dã ở Việt Nam

Save Vietnam’s Wildlife, VQG Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình; và tham gia khảo sát tại hai tỉnh thành miền Trung
Deadline: 25-05-2020

Finace Officer

Cuc Phuong, Nho Quan, Ninh Binh
Deadline: 03/15/2020

Organisation

Subscribe Newsletter