Tư vấn giảng dạy nội dung Quản lý dự án dựa trên kết quả

Với mong muốn nâng cao hiệu quả quản lý dự án, GNI hiện đang có nhu cầu tuyển tư vấn giảng dạy nội dung Quản lý dự án dựa trên kết quả.

YÊU CẦU:

- Trình độ thạc sĩ trở lên các chuyên ngành Xã hội học, Quản lý dự án, Phát triển cộng đồng...

- Có ít nhất 5 năm trở lên chuyên môn và kinh nghiệm liên quan đến quản lý dự án dựa trên kết quả.

- Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức xã hội, tập huấn và/hoặc tham gia trực tiếp vào các dự án phát triển cộng đồng liên quan đến giáo dục và bảo vệ trẻ em là một lợi thế lớn.

- Có phương pháp tiếp cận và truyền tải đổi mới, sáng tạo, thu hút và hiệu quả.

QUYỀN LỢI:

- Tư vấn sẽ nhận được chi phí theo thỏa thuận giữa hai bên và phù hợp với chính sách của GNI.

- Tư vấn sẽ nhận được các tài liệu và các thông tin có liên quan để phục vụ cho quá trình lên kế hoạch và thực hiện chương trình giảng dạy.

Chi tiết công việc

Các cá nhân, nhóm tư vấn quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bao gồm: sơ yếu lý lịch (CV) đầy đủ và tkế hoạch sơ bộ và chi phí đề xuất đến GNI theo địa chỉ email: nguyenmai.gni@gmail.com

Thời hạn: ngày 07/07/2021

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Thông tin chi tiết liên hệ: Nguyễn Thị Tuyết Mai (Ms.) – ĐT: 0432-063-999 (số máy lẻ

127) hoặc: 0989-838-806

Recent Job

Individual National Consultant

Hanoi or Ho Chi Minh
Deadline: 08/08/2021

Provincial Experts

Lam Dong
Deadline: 05/08/2021

Individual Consultant

Hanoi
Deadline: 01/08/2021

Trợ Lý Hành Chính

Hanoi
Deadline: 06/08/2021

Trợ Lý Dự Án

Hanoi
Deadline: 10/08/2021

Plastic Communications Officer

Hanoi or Ho Chi Minh
Deadline: 04/08/2021

Project Accountant

Hanoi
Deadline: 09/08/2021