Operation Officer (GNI)

Hoa Binh
Deadline: 08-03-2023

Sponsorship Service Officer (GNI)

Ho Chi Minh
Deadline: 15-09-2022

Project Manager (PM) (GNI)

Ho Chi Minh
Deadline: 15-09-2022

Fundraising Officer

Hanoi
Deadline: 15-12-2021

Project Operation Officer

Hoa Binh
Deadline: 15-09-2021

Human Resources Officer

Ha Noi
Deadline: 15-08-2021

Cán Bộ Nhân Sự

Hanoi
Deadline: 15-08-2021

Short-term Sponsorship Service Officer

Tuyen Quang
Deadline: 31-07-2021

Finance Officer

Hoa Binh
Deadline: 31-07-2021

Sponsorship Service Officer

Thanh Hoa
Deadline: 30-04-2021
1 2

Organisation

Subscribe Newsletter

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất