Friends for International Tuberculosis Relief (FIT)

Admin Officer (FIT)

Deadline: 31-08-2023

Data Entry Clerk/ Intern (FIT)

Hà Nội, Hồ Chí Minh
Deadline: 15-07-2023

Project Officer – PPM

Hanoi
Deadline: 31-10-2021

Project Manager – PPM

Ha Noi
Deadline: 31-10-2021

Community Programs Manager

Ho Chi Minh City
Deadline: 31-10-2021

Accountant

Hanoi
Deadline: 15-10-2021

Project Assistant

Hai Phong
Deadline: 15-06-2021

Social Support Officer

Ho Chi Minh
Deadline: 31-03-2021

Research Coordinator

Ho Chi Minh
Deadline: 31-03-2021

M&E and Program Officer

Hà Nội
Deadline: 15-12-2020

M&E and Program Officer

Hanoi or Hai Phong
Deadline: 15-12-2020

Monitoring and Evaluation (M&E) Officer

Ho Chi Minh
Deadline: Sun, 2020-02-02
1 2

Organisation

Subscribe Newsletter

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất