HELVETAS

Trainer for the Course Communication Skills & Gender Equality in Land Governance

Hà Nội, Hòa Bình, Cao Bằng, Nghệ An
Deadline: 30-09-2021

Consultants

Vietnam
Deadline: 29-07-2021

Consultant Community

Hanoi
Deadline: 25-07-2021

Communication Internship

Ha Noi
Deadline: 10-07-2021

Expert

Lao Cai, Vietnam
Deadline: 11-04-2021

Consultant

Vietnam
Deadline: 02-04-2021

Consultancy

Vietnam
Deadline: 19-03-2021

Consultant

Deadline: 15-03-2021

Consultant to Conduct Survey

Lào Cai
Deadline: 08-11-2020

Consultant for Training Needs Assessment

Cao Bằng, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Nội và văn phòng các tổ chức thành viên LANDA
Deadline: 29-09-2020

Consultant for Tool kit development

Hà Nội, Cao Bằng, Hoà Bình, Nghệ An
Deadline: 5-10-2020

Technical Expert, NTFP and High Value Agriculture

Hue city with frequent travel to project sites:
Deadline: 10-10-2020

Technical Advisor

Ha Noi
Deadline: 17-09-2020
1 2

Organisation

Subscribe Newsletter

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất