Hà Giang

Communications Consultant/Agency

Ha Giang, Lai Chau
Deadline: 19-11-2021

Project Coordinator

Ha Giang
Deadline: 21-11-2021

Consultancy service for Comprehensive Model for Community Resilience

Thua Thien Hue, Quang Binh, Ha Giang, and Son La
Deadline: 30-09-2021

Consultants

Lai Chau, Ha Giang and Hanoi
Deadline: 22-06-2021

Programme Field Officer

Ha Giang; Lai Chau
Deadline: 20-05-2021

Organisation

Subscribe Newsletter

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất