Programme Officer

Hanoi
Deadline: 27-09-2021

Programme Intern

Hanoi
Deadline: 27-09-2021

Finance Intern

Hanoi
Deadline: 27-09-2021

Country Program Coordinator

Hanoi
Deadline: 27-09-2021

Provincial Programme Coordinator

Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lăk và Gia Lai, Quảng Trị, Bình Thuận và Phú Yên
Deadline: 06-05-2021

Consultants

Hanoi
Deadline: 19-04-2021

IEC/BCC Officer

Hanoi, Vietnam
Deadline: 17-04-2021

National Consultants

Vietnam
Deadline: 16-04-2021

Tuberculosis Advise

Hanoi
Deadline: 17-04-2021

National Consultants

Bình Phước, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Phú Yên, Quảng Trị và Các tỉnh Bình Thuận.
Deadline: 31-03-2021

Monitoring and Evaluation Officer

Hà Nội
Deadline: 22-02-2021

Finance and Administration Officer

Hà Nội
Deadline: 22-02-2021

TB Adviser

Hanoi
Deadline: 22-02-2021

Finance & Admin Assistant

Hanoi
Deadline: 08-01-2021

IEC/BCC Officer

Hanoi
Deadline: 08-01-2021

Organisation

Subscribe Newsletter

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất