Woolcock Institute

Data Management Officer

Hanoi or Ho Chi Minh
Deadline: 31-08-2021

Media Agencies

Deadline: 21-05-2021

Senior Trial Officers

Ho Chi Minh/ Hanoi
Deadline: 30-04-2021

Study Assistant – VCAPS Study

Ho Chi Minh or Ca Mau
Deadline: 15-04-2021

Senior Trial Officer

Ho Chi Minh City, Ha Noi
Deadline: 28-02-2021

Research Assistant

Hanoi, Ca Mau
Deadline: 15-01-2021

Study Officer

Hanoi, Vietnam
Deadline: 10-01-2021

Intern, VCAPS Study

Hanoi, Thanh Hoa, Ca Mau, An Giang
Deadline: 31-07-2020

IT Officer

Hanoi
Deadline: 29/04/2020

Study Assistant – VSMART Study

Hanoi and Ho Chi Minh
Deadline: Mon, 2019-11-25

Organisation

Subscribe Newsletter

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất