UN Women Viet Nam

Qualified Supplier

Hà Nội
Deadline: 11-05-2022

National Evaluation Consultant

Hà Nội
Deadline: 25-03-2022

National Consultant

Home-based with meetings in Hanoi
Deadline: 23-08-2021

Consultant on Gender and Climate Change

Home based and meetings in Ha Noi, Viet Nam
Deadline: 11-08-2021

Local Gender Consultant

Ho Chi Minh
Deadline: 18-08-2021

National Gender Consultant – Team Lead

Home-based, field work in Lao Cai, Quang Nam and Ca Mau
Deadline: 05-05-2021

International Consultant

Home-based
Deadline: 17-04-2021

Communication Service

Ha Noi, Lao Cai, Phu Yen, Ha Giang, Da Nang, Ho Chi Minh
Deadline: 31-03-2021

Senior National Consultant

Home-based
Deadline: 22-03-2021

National Consultant

Home-based, in Hanoi
Deadline: 20-03-2021

National Gender Consultant

Home-based
Deadline: 17-03-2021

Part-time Interpreters

Vietnam
Deadline: 07-02-2021

Part-time Translators

Vietnam
Deadline: 07-02-2021

Interpreters

Vietnam
Deadline: 07-02-2021

Translators

Vietnam
Deadline: 07-02-2021

Organisation

Subscribe Newsletter

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất