EuroCham

Marcom Officer (EuroCham)

Ho Chi Minh
Deadline: 20-09-2022

MarCom & IT Officer (EuroCham)

Ho Chi Minh
Deadline: 20-09-2022

Receptionist

Hồ Chí Minh
Deadline: 20-02-2022

Project Manager

Hồ Chí Minh
Deadline: 20-02-2022

Events Officer

Hồ Chí Minh
Deadline: 20-02-2022

Sector Commitee Coordinator

Ho Chi Minh
Deadline: 30-11-2021

Sector Commitee Coordinator

Ho Chi Minh
Deadline: 15-09-2021

Pharma Group Policy Manager

Ho Chi Minh
Deadline: 31-05-2021

Sector Committee Coordinator

Ho Chi Minh
Deadline: 31-05-2021

Advocacy Manager

Hanoi
Deadline: 14-06-2021

Policy Manager – Pharma Group

Ho Chi Minh
Deadline: 31-05-2021

Pharma Group Policy Manager

Ho Chi Minh
Deadline: 30-04-2021

Sector Committee Coordinator

Ho Chi Minh
Deadline: 31-03-2021

Pharma Group Director

Ho Chi Minh
Deadline: 18-09-2020

Intern

Ho Chi Minh
Deadline: Thu, 2019-08-15

Project Officer

Ho Chi Minh
Deadline: Tue, 2019-07-23

Organisation

Subscribe Newsletter

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất