GIZ Viet Nam

National Interns

Hà Nội
Deadline: 20-04-2022

Junior Programme Officer

Hà Nội
Deadline: 17-04-2022

National Intern, ESP

Hà Nội
Deadline: 10-03-2022

National Admin Intern/SIPA

Hà Nội
Deadline: 22-02-2022

National Intern – TVET

Hà Nội
Deadline: 30-11-2021

Project Officer

Hà Nội
Deadline: 30-11-2021

Project Officer – Rooftop Solar

Hồ Chí Minh
Deadline: 05-11-2021

National Intern

Hà Nội
Deadline: 28-10-2021

Officer in Digital Innovation

Hanoi
Deadline: 23-08-2021

Digital Ambassador

Ho Chi Minh
Deadline: 16-06-2021

Team Leader/ Key Expert

Hanoi
Deadline: 25-06-2021

E-Governance Expert

Hanoi
Deadline: 25-06-2021
1 2 3

Organisation

Subscribe Newsletter

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự