FHI 360

(Senior) Communications Officer (FHI 360)

Hanoi or Ho Chi Minh City
Deadline: 04-09-2022

Project Lead – COVID

Hà Nội
Deadline: 19-10-2021

RFQ for Pulse Oximeter

Ho Chi Minh, Dong Nai, Binh Duong, Tay Ninh, Long An.
Deadline: 11-10-2021

RFQ for Patient Monitor

Ho Chi Minh, Dong Nai, Binh Duong, Tay Ninh, and Long An
Deadline: 13-10-2021

RFQ for Oxygen Supply System

Vietnam
Deadline: 07-10-2021

Program Manager

Hanoi
Deadline: 30-09-2021
1 2 3 6

Organisation

Subscribe Newsletter

Kênh kiến thức kỹ năng, phát triển bản thân, hướng nghiệp, blog nhân sự