IC-VVAF

Trợ Lý Dự Án

Hanoi
Deadline: 10-08-2021

Consultancy Service

Hanoi; Ho Chi Minh and Project provinces
Deadline: 22-06-2021

Consultancy Services

Thua Thien Hue, Quang Nam and Binh Dinh
Deadline: 15-06-2021

Consultancy Service

Thua Thien Hue, Quang Nam and Binh Dinh
Deadline: 20-05-2021

International Consultant to Develop Training Materials

Quang Nam, Binh Dinh, Hue and Da Nang
Deadline: 08-05-2021

Consultancy Service

Hà Nội - Quảng Nam
Deadline: 23-04-2021

Consultancy Service

Thua Thien Hue, Quang Nam and Binh Dinh;
Deadline: 30-04-2021

Transition House Consultant

Hà Nội
Deadline: 27-11-2020

Project Deputy Director; Senior Project Officer (IC-VVAF)

Hanoi and project provinces
Deadline: Fri, 2019-12-20

Project Officer (IC-VVAF)

Hanoi
Deadline: Thu, 2019-09-26

Project Deputy Director; Contract Management Officer (IC-VVAF)

Hanoi and project provinces
Deadline: Fri, 2019-09-20

Project Deputy Director (Re-post)

Hanoi
Deadline: Sun, 2019-07-21

Organisation

Subscribe Newsletter

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất