European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham)

Event Officer

Deadline: 15-05-2022

Receptionist

Hồ Chí Minh
Deadline: 20-02-2022

Project Manager

Hồ Chí Minh
Deadline: 20-02-2022

Events Officer

Hồ Chí Minh
Deadline: 20-02-2022

Sector Commitee Coordinator

Ho Chi Minh
Deadline: 30-11-2021

Sector Commitee Coordinator

Ho Chi Minh
Deadline: 15-09-2021

Pharma Group Policy Manager

Ho Chi Minh
Deadline: 31-05-2021

Sector Committee Coordinator

Ho Chi Minh
Deadline: 31-05-2021

Advocacy Manager

Hanoi
Deadline: 14-06-2021

Pharma Group Policy Manager

Ho Chi Minh
Deadline: 30-04-2021

Sector Committee Coordinator

Ho Chi Minh
Deadline: 31-03-2021

Organisation

Subscribe Newsletter

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất