Program Intern (SPIR)

Hà Nội
Deadline: 15-09-2023

Operations – HR Intern (SPIR)

Hà Nội
Deadline: 15-09-2023

Communications Intern (SPIR)

Hà Nội
Deadline: 15-09-2023

Program Development Manager

Hanoi
Deadline: 15-07-2022

CLTS Trainer

Tra Vinh
Deadline: 15-07-2022

COR Community Trainer (SPIR)

Hanoi
Deadline: 30-06-2022

Tra Vinh WASH Project Manager

Ho Chi Minh
Deadline: 15-09-2021

Health Project Assistant

Lao Cai, Lai Chau or Hanoi
Deadline: 30-06-2021

Health Project Coordinator

Hanoi and project locations
Deadline: 30-06-2021

Mekong Delta Area Project Coordinator

Tra Vinh or Ho Chị Minh
Deadline: 31-05-2021

Project Assistant

Ho Chi Minh City, with frequent travel to project locations
Deadline: 25-03-2021

Livelihood Project Coordinator

Ho Chi Minh
Deadline: 30-04-2021

Monitoring and Evaluation Manager/Technical Lead

Hanoi or Ho Chi Minh
Deadline: 25-03-2021

Monitoring and Evaluation Officer

Hanoi or Hochiminh
Deadline: 25-03-2021

Education Project Assistant

Hanoi
Deadline: 31-03-2021

Water, Sanitation and Hygiene (WASH) Infrastructure Coordinator

Tra Vinh or Ho Chi Minh City
Deadline: 31-01-2021

Water, Sanitation and Hygiene (WASH) Trainer Coordinator

Tra Vinh or Ho Chi Minh City
Deadline: 31-01-2021

Area Base & Comms Officer

Ho Chi Minh
Deadline: 31-01-2021
1 2

Organisation

Subscribe Newsletter

Tin công nghệ, điện thoại, máy tính, ô tô, phân khối lớn, xu hướng công nghệ cập nhật mới nhất